04/10/2018

Suomen Fysioterapeutit palkitsi ansioituneita jäseniään

Suomen Fysioterapeutit myönsi Fysioterapia & kuntoutus -tapahtuman yhteydessä huomionosoituksia fysioterapia-alaa ansiokkaasti edistäneille jäsenilleen.

Jäsenyhdistysten kannustusraha Anders Rombergille

Fysioterapian kehittämisestä ja tunnetuksi tekemisestä vuosittain myönnettävän kannustusrahan saajaksi valittiin Anders Romberg. Hän on vienyt fysioterapiaa eteenpäin jo lähes 30 vuotta. Anders on luennoinut laajasti Suomessa ja Euroopassa ja sen lisäksi väitellyt liikunnan vaikutuksista MS-tautia sairastavan toimintakykyyn. Kannustusrahan saajan päättävät liiton jäsenyhdistykset yhdessä.

Kultaiset ansiomerkit viidelle henkilölle

Liiton kultaisen ansiomerkin saivat tänä vuonna Ari Heinonen, Hannu Luomajoki, Leena (Lizu) Noronen, Hanna Nyfors ja Arja Piirainen.

Ari Heinonen on toiminut fysioterapian professorina Jyväskylän yliopistossa 15 vuotta ja Liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina vuoden 2018 alusta. Hän on tutkinut liikunnallista kuntoutusta, liikuntavammojen ehkäisyä sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia tuki- ja liikuntaelimistössä, erityisesti luustossa ja nivelrustossa.

Hannu Luomajoki on pitkän linjan asiantuntija ja monelle fysioterapeutille tuttu kouluttaja. Hän on tutkinut erityisesti liikekontrollin häiriötä ja kipua. Hannu toimii professorina Zurichin yliopistossa Sveitsissä.

Lizu Noronen on tehnyt merkittävää työtä fysioterapeuttien yhtenäisen ja rakenteisen kirjaamisen edistämiseksi. Hän on toiminut pitkään liiton dokumentointityöryhmissä.

Hanna Nyfors on tehnyt merkittävän uran Sosiaali- ja terveysministeriössä ylitarkastajana. Virkamiesten työ jää usein suurelle yleisölle näkymättömäksi, mutta Hanna on puolustanut ja edistänyt fysioterapiaa vankasti erilaisissa muutoksissa vuosien varrella.

Arja Piirainen on toiminut Jyväskylän yliopistossa fysioterapian opettajakoulutuksen vastaavana ja laadullisen tutkimuksen asiantuntijana. Hän on tutkinut mm. fysioterapian merkityksellisyyttä, eri kuntoutujaryhmien kokemuksia fysioterapiasta ja fysioterapeuttiopiskelijoiden oppimista. Arja on ollut vahva toimija fysioterapeutin ydinosaamiskuvauksen valmistelussa.

Maailmanjärjestö WCPT:n Euroopan aluejärjestön palkinto Camilla Wikström-Grotellille

Pitkän uran sekä fysioterapiakoulutuksen parissa että liiton eri luottamustehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti tehnyt Camilla Wikström-Grotell sai arvostetun European Region of WCPT Awards 2018 -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta työstään fysioterapian alalla. Palkinnon saaja valitaan kaikkien Euroopan maiden asettamien ehdokkaiden joukosta. Camilla työskentelee Arcada Ammattikorkeakoulun vararehtorina sekä Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön johtajana.

Kalliokoski, Karppinen ja Mälkiä kunniajäseniksi

Liiton hallitus valitsi kunniajäseniksi Kaarina Kalliokosken, Titta Karppisen ja Esko Mälkiän. He ovat kaikki liiton pitkäaikaisia jäseniä ja ovat omalla työllään edistäneet merkittävästi fysioterapian asemaa.

Kaarina on toiminut liiton puheenjohtajana vuosina 1962-1967. Hänen puheenjohtajakautensa aikana perustettiin vastaavan lääkintävoimistelijan ja erikoislääkintävoimistelijan nimikkeet sekä toteutettiin suuria muutoksia näihin liittyen. Esimerkiksi sairausvakuutuslakiin lisättiin lääkintävoimistelijan ja fysikaalisten hoitojen korvausperusteet. Lisäksi liitto sai neuvotteluoikeudet, eli ensimmäistä kertaa mahdollisuuden konkreettiseen vaikuttamiseen.

Titta Karppinen puolestaan on tehnyt merkittävän uran kuntoutuksen parissa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueella. Eksotessa on luotu monia hyviä kuntoutuksen käytänteitä, joista on otettu mallia myös muualle. Titta on ollut näissä mukana aktiivisena kehittäjänä ja toimijana.

Emeritusprofessori Esko Mälkiä oli ensimmäinen fysioterapian professori Suomessa. Hän toimi pitkään Jyväskylän yliopistolla. Esko on näihin päiviin saakka, yli 70-vuotiaaksi, ollut aktiivisesti mukana fysioterapian kehittämistyössä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kirsti Niskalasta Vuoden Fysioterapeutti 2018

Suomen Fysioterapeutit valitsi yhdessä Tempur Sealy Suomi Oy:n kanssa Vuoden Fysioterapeutiksi pitkän uran psykofyysisen fysioterapian parissa tehneen Kirsti Niskalan. Kirsti on väsymätön kokonaisvaltaisen fysioterapian puolestapuhuja ja uranuurtaja. Hän on innostava ammattilainen, joka edistää fysioterapia-alan ja koko ammattikunnan osaamisen monipuolista kehittymistä.

Opinnäytetyöstipendi Sini Ylänteelle

Suomen Fysioterapeuttien opinnäytetyöstipendi alemman korkeakoulututkinnon sarjassa myönnettiin Sini Ylänteelle, joka on yhdessä Janna Salmen kanssa tehnyt ammattikorkeakoulu Laureassa opinnäytteen ”Aivoverenkiertohäiriökuntoutujan toimintakyky läheisen näkökulmasta – tarinoita arjesta e-terveyspalveluihin”.

Onnittelut kaikille palkituille!