23/11/2018

Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston kannanotto: Onko meillä Suomessa tähän varaa? Tuki- ja liikuntaelinvaivoista terveydenhuollon suurimmat kustannukset

Tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsii lähes puolet työikäisistä. Tästä koituu terveydenhuollolle suurimmat, arviolta 3-4 miljardin euron, kustannukset vuodessa. Tuki- ja liikuntaelinvaivat aiheuttavat eniten työstä poissaoloja. Ne johtavat useimmiten ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Fysioterapeutti on tärkein ammattiryhmä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä toimintakyvyn tukemisessa.  

Tuki- ja liikuntaelinongelmat ja -sairaudet ovat suurin työkyvyttömyyden syy yli kymmenen päivää kestävissä sairauslomissa. Yleisimpiä ja kalleimpia tuki- ja liikuntaelinvaivoja ovat alaselkäkipu ja nivelrikko, joiden riskitekijöitä ovat mm. liikkumattomuus, ikääntyminen ja perimä. Oireita ovat turvotus, lyhytkestoinen aamujäykkyys ja asteittainen toimintakyvyn heikentyminen.  

Fysioterapeutti – terapeuttisen harjoittelun asiantuntija 

Käypä hoito -suositusten mukaan tulehduskipulääkkeiden vaikutus on vähäinen esimerkiksi kroonisessa selkäkivussa. Asteittain lisättävä harjoittelu vähentää kipua ja kivun uusiutumista sekä parantaa selkäkipupotilaiden toimintakykyä. Pitkittyneessä selkäkivussa fysioterapian vaikuttavuus on merkittävä.  

Australian turvallisuus- ja laatuvalvontaviranomaisten mukaan fysioterapia on mm. polven nivelrikon ensisijainen hoitomuoto leikkausten sijaan. Akillesjänteen ja nilkan nivelsiteiden repeämien leikkaustulokset eivät ole tutkimusten mukaan yhtään parempia fysioterapiaan verrattuna. Myös esimerkiksi kortisonipistos on lyhytnäköistä tenniskyynärpään hoidossa, kun fysioterapia johtaa pysyvämpään helpotukseen. 

Fysioterapeutti on kokonaisvaltaisen terapeuttisen harjoittelun asiantuntija.  Fysioterapeutti suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen kuntoutusohjelman ja siihen sisältyvät sopivat harjoitteet. Harjoittelun tavoitteet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa ja harjoittelu muotoillaan asiakkaan tarpeiden mukaan.  Tätä on asiakaskeskeisyys parhaimmillaan. Lääkäriä konsultoidaan tarvittaessa. 

Fysioterapeutin suoravastaanottoa laajennettava 

Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajisto painottaa, että fysioterapeutin tulisi olla ensisijainen kontakti kaikkien tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa. Tutkimustiedon valossa fysioterapialla saavutetaan sama tai jopa parempi lopputulos kuin esimerkiksi lääke- tai leikkaushoidolla. Fysioterapiassa on myös huomattavasti vähäisemmät riskit ja kustannukset kuin lääke- ja leikkaushoidossa.  

Fysioterapeutin suoravastaanotolla määritetään myös muuta hoitoa tarvitsevat asiakkaat ja heidät ohjataan nopeasti eteenpäin. Näin asiakkaan polku tuki- ja liikuntaelinsairauksissa tehostuu suoravastaanotolla. Edustajisto näkee, että toimintamallia on hyvä laajentaa koskemaan esimerkiksi päivystystoimintaa. 

Lisätietoja: Edustajiston puheenjohtaja Saija Karinkanta, puh. 050 536 8674 tai liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382 

Lähteet:

1. Kalleimmat tuki- ja liikuntaelinsairaudet: https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/kalleimmat-kansansairaudet_29-6.pdf

2. Australian turvallisuus- ja laatuvalvontaviranomaisten komitea:

https://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2017/05/Osteoarthritis-of-the-Knee-Clinical-Care-Standard-Booklet.pdf  

3. Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=evd02123&suositusid=hoi20001  

4. Kortisonipistos on lyhytnäköistä: https://www.bmj.com/content/333/7575/939