27/03/2019

Suomen Fysioterapeuttien jäseniä ehdolla eduskuntaan

Tulevissa eduskuntavaaleissa on ehdolla neljä Suomen Fysioterapeuttien jäsentä. Tässä heidän esittelynsä:

 

Simon Granroth

RKP, Helsinki
äänestysnumero 185

”Järki. Kestävyys. Inhimillisyys. On aika palauttaa rationaalisuus ja inhimillisyys päätöksentekoon. Meidän on pyrittävä kohti oikeudenmukaista, ekologista ja kestävää yhteiskuntaa, jota johdetaan inhimillisyyden ja järjen kautta.”

Poliittisella spektrumilla fysioterapeutti Simon Granroth identifioituu pehmeänä liberaalina. Ilmastokysymys, tieteen ja koulutuksen tärkeys yhteiskunnassa, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset ovat lähellä hänen sydäntään.

Simonin mielestä yhteiskunnan tärkein tehtävä on minimoida sattuman vaikutus yksilön mahdollisuuksiin elämässä. Taustasta riippumatta on oltava tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja toteuttaa itseään yhteiskunnassa.

Arja Karhuvaara

Kokoomus, Helsinki
äänestysnumero 205

Arja Karhuvaara on neurologisten sairauksien ja tule-sairauksien fysioterapiaan sekä työfysioterapiaan erikoistunut yrittäjä, kunta- ja maakuntapoliitikko sekä kansanedustaja vuosilta 2007-2011.

Hänen intohimonsa on kuntoutuksen elämänaikaisen toteutumisen ja hyvinvoinnin sekä terveydenedistämisen vahvistaminen kansalaisen osallisuuden, toimintakyvyn ja kansantalouden sekä työkykyisen työvoiman riittävyyden näkökulmasta.

Arja haluaa pienet yritykset ja järjestöt mukaan lähipalvelutuotantoon. Koulutuksen, mittaroinnin, tutkimuksen ja seurannan resurssit pitää saada ajan tasalle. Erikoistason sairaanhoito ja kuntoutusvastuu on keskitettävä koulutukseen ja tutkimukseen kykeneviin käsiin ja sosiaaliturva on rakennettava turvaverkoksi, ei verkkokeinuksi. Meistä jokainen on pidettävä mukana.

Investointi elämänkaaren alkupäähän on myös seniorien etu.

 

Niina Kivinummi

SDP, Vaasa
äänestysnumero 140

Fysioterapeutti ja personal trainer Niina Kivinummi on neljän lapsen äiti Ähtäristä. Hän muistuttaa, että tämän päivän politiikka on kovaa ja jatkuvan kasvun sekä kehityksen paineen alle on helppo jättää yhteiskunnan apua tarvitsevat, kuten lapsiperheet, pienituloiset ja sairaat.

Hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan puhua vasta, kun sen heikoinkin jäsen pidetään mukana.

Yritysten kasvuun ja investointeihin on löydyttävä muita kannustimia kuin työvoiman halpuuttaminen ja työelämän epäinhimillistäminen. Toisaalta työntekoon sekä vastuunkantoon on kannustettava ja tukirakenteissa olevat kannustinloukut purettava.

Niina haluaa olla rakentamassa vahvaa, turvallista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa sen jokaisella jäsenellä on voimavarojensa mukainen merkityksellinen rooli.

Tämän varmistamiseksi tarvitaan entistä enemmän ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveystyötä, sosiaaliturvan uudistamista, koulutukseen panostamista varhaiskasvatuksesta lähtien, perheiden hyvinvoinnin varmistamista työelämän murroksessa sekä maakuntien kehittämistä.

» Lue lisää täältä

Pirkko Parjanen

Kristillisdemokraatti, Kaakkois-Suomi
äänestysnumero 92

Fysioterapeutti Pirkko Parjanen haluaa rakentaa turvallista Suomea, joka on lapsiystävällinen ja ikäihmisiä kunnioittava. Työnteon ja yrittämisen tulee olla kannattavaa ja tarvittaessa yrittäjälläkin tulee olla hyvä sosiaaliturva, kun siihen on tarvetta.

Tärkeää on huolehtia myös luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Onneksi nykyteknologia kehittyy hyvää vauhtia vähäpäästöiseen suuntaan.

Pirkko tavoittelee myös sitä, että eri alueiden elinvoima säilyy ja kehittyy mm. parantamalla liikenneyhteyksiä eri puolilla Suomea. Kaakkois-Suomi on rakennemuutosaluetta ja tarvitsee hyviä liikenneyhteyksiä, väestönlisäystä ja työpaikkoja.

Oman ammattinsa osalta Pirkko näkee tärkeäksi sen, että sote-puolella julkinen sektori ja yksityinen sektori toimivat yhteistyössä asiakkaan hyväksi. Kuntoutuksen ja eri kuntoutusalan osaajien toiminta on keskeinen osa soten moniammatillista toimintaa ja sen olisi noustava keskiöön muutenkin kuin vain puheissa.