20/09/2023

Suomen Fysioterapeuttien jäsenyhdistysten kannustusraha Merja Soanjärvelle

Suomen Fysioterapeuttien jäsenyhdistysten vuoden 2023 kannustusrahan saajaksi valittiin OMT-fysioterapeutti Merja Soanjärvi. Häntä ehdottivat huomionosoituksen saajaksi sekä Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry (SOMTY) että Keski-Suomen Fysioterapeutit ry.

Vihtavuoressa Keski-Suomessa oman kotinsa yhteydessä vastaanottoa pitävä fysioterapeuttiyrittäjä sanoo valinnan lämmittäneen sydäntä.

Kyllähän siinä muutama kyynel tuli tirautettua, hän myöntää.

Suhteeni fysioterapiaan on intensiivinen ja työ sen parissa on minulle elämäntapa.

Välillä työn pääpaino on ollut enemmän kouluttamisessa, mutta asiakastyö on silti aina kulkenut rinnalla mukana.

Sekä SOMTY että Keski-Suomen yhdistys kuvailevat molemmat Soanjärveä fysioterapeutiksi ja kouluttajaksi, jolla on vahva, tuoreimpaan tutkittuun tietoon nojaava osaaminen. Asiakastyössä hän on ihmiselle läsnä. Hän osaa kohdata asiakkaansa kuunnellen ja toteuttaa kuntoutusta luovasti yhdistämällä manuaalisen terapian taidot, terapeuttisen harjoittelun syväosaamisen sekä yksilöllisesti valittavat kuntoutusmuodot.

Oma vakava loukkaantuminen oli käänteentekevä hetki

Soanjärven polku fysioterapeutiksi kumpusi monen muun tapaan oman urheilu-uran kautta. Hän pelasi pesäpalloa. Kesken opintojen kohtalo kuitenkin puuttui peliin. Soanjärvi joutui harjoitusleirillä vakavaan liikenneonnettomuuteen, ja seuraavaksi hän olikin alkavan ortopedian opintojakson sijaan ortopediapuolen asiakkaana.

Tuon kaiken seurauksena minusta ei tullutkaan niin hyvää urheilijaa, mutta ehkä minusta tuli aavistuksen parempi fysioterapeutti, Soanjärvi pohtii.

Olinhan yhtäkkiä myös kokemusasiantuntija lähes jokaisen ruumiinosan tiimoilta.

Pitkä selviytymisen ja kuntoutumisen prosessi käy vieläkin usein mielessä asiakkaita kohdatessa.

Soveltuvuustestit uusiksi

Syvä kutsumus alaan on tuonut mukanaan myös painolastia. Uran alkuvaiheissa ahdistus omasta osaamisesta kävi jopa niin voimakkaaksi, että Soanjärvi hakeutui uudemman kerran soveltuvuustesteihin. Ne kuitenkin kertoivat edelleen, että ihmisten kanssa työskentely oli hänelle erittäin sopivaa.

Osaamisen kehittäminen jatkui OMT-koulussa. Sitä kautta ovet aukesivat myös omalle kouluttajan uralle.

Akateeminen opiskelu tai tutkijan työ ei silti ole vetänyt Soanjärveä puoleensa. Hän mieltää itsensä vahvasti kliinikoksi ja perehtyy tuoreeseen tutkimustietoon käytännönläheisesti – oikeiden asiakkaiden ja todellisten ongelmien kautta.

Tietoa tulee nykyään valtavan paljon, ja itse asiassa ajan tasalla pysyminen onkin kuormittavin osa tätä työtä, hän sanoo.

Ja vaikka itse en ole tutkimuspuolelle suunnannut, olen iloinen, että moni muu on!

Yllätyksenä uusi yritys

Tällä hetkellä Soanjärven suurin työllistäjä on hänen ja kahden muun pilatesohjaajan yhteinen uusi yritys, Jyväskylän Pilates Studio. Uusi ja uusi. Jo parin vuosikymmenen ajan paikallisen fysioterapiayksikön kanssa tehty yhteistyö jouduttiin täysin käytännön syistä, tilojen vuoksi, muuttamaan yritysmuotoiseksi.

Ei tässä todellakaan suunniteltu yritystäkin vielä perustettavaksi, Soanjärvi naurahtaa.

Mutta kun asiakkaat ovat käyneet meillä 20 vuotta, niin eihän sitä toimintaa lopettaakaan voinut vain siksi, että emme olisi halunneet tehdä toiminnasta yritysmuotoista.

Kiitollisuus luottamuksesta

Työn äärellä, niin fysioterapiatyössä kuin muillakin saroilla, Soanjärvi tunnetaan taidostaan kohdata ihmisiä. Hän korostaa, että tämä ei ole tietoinen valinta tai harjoiteltu taito.

Yritän aina olla oma itseni. Haluan, että minulla on hyvä olla töissä. Silloin kun voi olla oma itsensä, työ ei kuormita, hän summaa.

Kaiken kaikkiaan olen valtavan kiitollinen siitä, että asiakkaat uskoutuvat minulle asioistaan ja luottavat siihen, että pystyn auttamaan heitä.

 


Yksitoista laadukasta ehdokasta

Kaikkiaan vuoden 2023 kannustusrahan saajaksi ehdotettiin yhtätoista henkilöä. Valinta ei ollut helppo, sillä Soanjärven ohella myös kymmenen muuta ehdokasta ovat laadukas joukko. Alla heidän lyhyet esittelynsä.

Outi Mäenpää

Suomen Gerontologis-Geriatrisen fysioterapiayhdistyksen ehdottama Outi Mäenpää tunnetaan ikääntyneiden kuntoutuksen ja hyvän hoidon puolestapuhujana. Erityisesti muistisairaiden parissa työskennellyt Outi jakaa osaamistaan koulutuksissa ja nostaa ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen liittyviä teemoja esiin sekä blogissaan että sosiaalisessa mediassa.

Ninni Lappi

Pohjois-Savon Fysioterapeutit ry:n ehdokas Ninni Lappi on toiminut aktiivisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueella ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden kehittämiseksi. Hän on kartoittanut palveluita systemaattisesti, vienyt tietoa eteenpäin organisaatiossa ja koonnut yhteen näissä palveluissa työskentelevät fysioterapeutit sekä muut kuntoutusalan ammattilaiset.

Laura Einistö

Lasten Fysioterapia ry ehdotti Kannustusrahan saajaksi Laura Einistöä, joka on kehittänyt lasten fysioterapian koulutusta ja rakenteita monitasoisesti. Hän omaa pitkän kokemuksen lasten parissa työskentelystä ja toimii NDT/Bobath-kouluttajana.

Elina Pinomäki

Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry:n ehdokas Elina Pinomäki toimii yrittäjänä Fysiopiste Axonissa. Hän on muun muassa korona-ajasta ja muista yhteiskunnallisten haasteista huolimatta panostanut sisukkaasti verrattain nuoren työyhteisönsä toimintaan ja henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksiin. Hän on mahdollistanut työntekijöilleen osallistumisen sellaisiin koulutuskokonaisuuksiin, joihin osallistuminen ilman työnantajan tukea olisi ollut mahdotonta.

Tracy Nyholm

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry ehdotti kannustusrahan saajaksi Maarianhaminassa toimivaa Tracy Nyholmia. Laajalla alueella melko itsenäisesti erikoisalan palveluntuotantoa ylläpitävä Tracy on verkostoitunut sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hänen ansiostaan lantionpohjan kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut läheltä kotiseutuaan, eikä heidän tarvitse matkustaa Ahvenanmaalta mantereelle.

Leena Saarela

Pohjanmaan Fysioterapeutit ry:n ehdokas Leena Saarela omaa 30-vuotisen uran lantionpohjan ongelmiin erikoistuneena fysioterapeuttina. Hän on muun muassa kehittänyt konsepteja naisten fysioterapeuttisiin tarpeisiin elämänkaaren eri vaiheissa ja panostanut lasten kasteluhaasteisiin. Yhdistys kuvaa Leenaa erinomaisena esimerkkinä sekä nuoremmille että tuleville kollegoille.

Juha Nuutinen

Kymenlaakson Fysioterapeutit ry:n ehdottama Juha Nuutinen on keskittynyt tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen sekä urheilufysioterapiaan. Hän on muun muassa erikoistunut Maitland-terapiaan vuonna 2018 ensimmäisenä fysioterapeuttina Kouvolan seudulla. Hän on oman kilpa- ja harrastustaustansa lisäksi toiminut lukuisien eri urheilulajien sekä lasten urheilun parissa.

Minna-Maarit Toivonen

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry ehdotti kannustusrahan saajaksi Minna-Maarit Toivosta. Yhdistys kuvailee häntä aktiiviseksi ja edistykselliseksi fysioterapeutiksi, joka on kouluttautunut ja työskennellyt monipuolisesti useilla eri erikoisaloilla ja kehittänyt erityisesti hengityselinsairauksien fysioterapiaa jo ennen koronaepidemiaa.

Erja Kyllönen

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys PSYFY ehdotti kannustusrahan saajaksi Erja Kyllöstä, joka on tehnyt pitkän uran psykofyysisenä fysioterapeuttina. Hän on ollut mukana kehittämässä psykofyysisen fysioterapian kuntoutuspolkuja Pirkanmaalla eri organisaatioissa ja vastaa erikoisalaan liittyvästä koulutuksesta Tampereen ammattikorkeakoululla toisena vastuuopettajana.

Viia-Stina Vuorenmaa

Uudenmaan Fysioterapeutit ry:n ehdokas Viia-Stina Vuorenmaa työskentelee projektipäällikkönä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ikääntyneiden kuntouttavassa päivätoiminnassa ja työstää samalla ikääntyneiden kuntoutukseen liittyvää YAMK-opinnäytetyötään. Työyhteisössään Viia tunnetaan sitkeänä moniammatillisen kuntoutuksen kehittäjänä ja nykyaikaistajana.

 


Mikä Kannustusraha?

Liiton jäsen- ja erikoisalayhdistysten kannustusrahastosta myönnetään vuosittain palkinto fysioterapian kehittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä. Kannustusrahan voi saada yksittäinen yhdistyksen jäsen/jäsenryhmä tai liiton /yhdistyksen tehtävissä toimiva henkilö tai toimielin. Yhdistykset voivat ehdottaa kannustusrahan saajia vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja valinta tehdään syksyn puheenjohtajatapaamisen yhteydessä.