07/11/2023

Teitkö hyvän opinnäytteen? Voit saada siitä stipendin!

Valmistuuko opinnäytetyösi 1.12.2022 – 30.11.2023 välisenä aikana? Suomen Fysioterapeuttien 500 euron arvoiset opinnäytetyöstipendit ovat jälleen haettavissa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon sarjoissa.

Opinnäytetyöstipendi voidaan myöntää opinnäytteelle, jonka aihe on fysioterapian kehittämisen kannalta merkittävä. Alemman korkeakoulututkinnon osalta saajaa ehdottavat ohjaavat fysioterapiaopettajat ja ylemmän korkeakoulututkinnon osalta ammattikorkeakoulun tai yliopiston ohjaavat opettajat. Kukin oppilaitos/tiedekunta tai koulutusohjelma voi ehdottaa vain yhtä työtä stipendin saajaksi.

Opinnäytetyöstipendin saajan tulee lisäksi olla Suomen Fysioterapeuttien jäsen. Alemman korkeakoulututkinnon osalta jäsenyyden on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, ylemmän korkeakoulututkinnon osalta kaksi vuotta.

Hakemukset tulee lähettää 18.12.2023 mennessä sähköpostitse toimisto@suomenfysioterapeutit.fi


To Do!

Mikäli olet tehnyt opinnäytetyön, joka mielestäsi täyttää stipendin kriteerit, muistuta ohjaavaa opettajaasi tästä mahdollisuudesta!


» Lisätiedot ja hakemuslomakkeet