30/04/2024

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat vappuaattona

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet kokoontuivat neuvottelutapaamiseen tänään 30.4. Alan uudesta sopimuksesta on neuvoteltu maaliskuun puolivälistä alkaen. Neuvottelut jatkuvat edelleen toukokuussa.

Sopimuskausi päättyy tänään ja koska neuvotteluissa ei olla vielä päästy ratkaisuun, jatketaan sopimuksettomaan tilaan, jossa jälkivaikutuksena päättyvää työehtosopimusta sovelletaan siihen saakka, kunnes uudesta sopimuksesta päästään sopuun.

Kuntoutusalan Asiantuntijat, johon kuuluvat Suomen Fysioterapeutit sekä Toimintaterapeuttiliitto, neuvottelee työehtosopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Terveyspalvelualan Unioni on ammatillisesti laajin terveyspalvelualan neuvottelujärjestö. Se edustaa neuvotteluissa kahdeksaa jäsenjärjestöään. Terveyspalvelualan työehtoja noudattavat mm. yksityiset terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset, sairaalat sekä lääkäri- ja työterveysasemat sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen-, muut lääketieteelliset tutkimuslaitokset ja fysikaaliset hoitolaitokset.

 

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat vappuaattona

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti