11/04/2024

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat

Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointiala HALI:n väliset työehtosopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 10.4.2024. Voimassa oleva sopimuskausi päättyy 30.4.2024.

Neuvottelussa käytiin läpi sopimusosapuolten tavoitteita, lähinnä teemojen tasolla seuraavalle sopimuskaudelle. Unionin keskeisimmät tavoitteet liittyivät palkkausjärjestelmän kehittämistarpeisiin, paikallisen sopimisen tasapainoiseen kehittämiseen sekä pitkäjänteiseen, joustavaan yhteiseen kehittämistyöhön. Seuraavan neuvottelun ajankohdaksi sovittiin 22.4.2024.

Terveyspalvelualan Unioni on ammatillisesti laajin terveyspalvelualan neuvottelujärjestö. Se edustaa neuvotteluissa kahdeksaa jäsenjärjestöään, joista yksi on Suomen Fysioterapeutit. Terveyspalvelualan työehtoja noudattavat mm. yksityiset terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset, sairaalat sekä lääkäri- ja työterveysasemat sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen-, muut lääketieteelliset tutkimuslaitokset ja fysikaaliset hoitolaitokset.

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti