24/05/2023

Yksityisen terveyspalvelualan vuoden 2023 palkankorotuksista sopu

Yksityisen terveyspalvelualan palkat nousevat vuonna 2023 yhteensä 2,95 prosenttia. 450 euron kertaerä maksetaan kesäkuussa. Sopimus korvaa aiemmin sovitun kirjauksen.

Työntekijöitä edustava Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolen liitto Hyvinvointiala HALI ry pääsivät valtakunnansovittelijan avulla sopimukseen terveyspalvelualan palkankorotuksista vuodelle 2023. Neuvotteluissa oli kyse terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesta palkkakirjauksesta ja sen tulkinnasta kevään 2023 aikana.

Palkat nousevat sopimuksen myötä vuonna 2023 yhteensä 2,95 prosenttia. Korotukset toteutetaan seuraavasti:

  • Kesäkuussa 2023 maksetaan 450 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.
  • 1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 prosenttia. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja.
  • 1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 prosenttia sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 prosenttia. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta.

Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei 0,735 prosentin yleiskorotusta jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 prosenttia) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin.

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee aiemmin sovitusta poiketen voimaan vasta tämän vuoden marraskuussa, ei kesäkuussa. Vastineena korotusajankohdan siirtämisestä sovittiin kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti.

Sovitut muutokset koskevat vuodelle 2023 tehtäviä palkankorotuksia. Muilta osin työehtosopimus säilyy muuttumattomana. Kuntoutusalan Asiantuntijoiden edustajan neuvotteluissa toimi juristi Markus Okkola. Hän muistuttaa, että terveyspalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy jo keväällä 2024.

Ensi vuoden neuvottelut tulevat koskemaan palkankorotusten lisäksi muita työsuhteen ehtoja, kun koko sopimus on katkolla, Okkola toteaa.

 


Terveyspalvelualan Unioni on ammatillisesti laajin terveyspalvelualan neuvottelujärjestö. Unionin jäsenliittojen jäsenet työskentelevät erilaisissa terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalialan asiantuntija- ja ammattitehtävissä sekä ravitsemuspalvelu-, puhtauspalvelu-, kiinteistönhoito- ja toimistotehtävissä.

Yksityisen terveyspalvelualan vuoden 2023 palkankorotuksista sopu

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti