06/11/2020

Koronatestin tuloksen odottaminen ei oikeuta sairauslomaan, mutta oikeus palkkaan on silti

Koronaviruksen ehkäisytoimien aiheuttamat kustannukset yrityksille ja palkansaajille ovat puhututtaneet läpi vuoden. Sekä altistuneita että oirehtivia testataan nyt aiempaa tiiviimmin. Kysymyksiä ovat herättäneet erityisesti tilanteet, joissa työntekijä joutuu olemaan poissa töistä odottaessaan testituloksia.

Suomen Yrittäjät tiedotti 2.11.2020, että koronatestin odottaminen ei ole syy sairauslomaan, eikä työnantajalla näin ollen olisi palkanmaksuvelvollisuutta odotusajalta. Tämä pitää sikäli paikkansa, että oikeutta sairauslomaan tai sairausajan palkkaan ei ole. Työntekijää ei kuitenkaan voi yksiselitteisesti määrätä kotiin ilman palkkaa. Oikeus palkkaan, ja sen myötä myös työvelvoite kotona ollessa, tulee näissä tilanteissa muiden säännösten kautta.

Työvelvoite ja oikeus palkkaan säilyvät myös odotusaikana

THL:n ohjeistus on, että testattu henkilö pysyy kotona ja välttää lähikontakteja siihen saakka, kunnes testitulos on tullut. Testatun perheenjäsenet voivat jatkaa normaalia elämää testitulosta odottaessaan, mikäli he ovat oireettomia. Oireeton henkilö ei ole työkyvytön, eikä perustetta esimerkiksi sairauslomalle ole pelkästään altistuksen perusteella. Oikeutta työsopimuslain mukaiseen sairausajan palkkaan ei näin ollen muodostu ja työntekijällä on työvelvoite testitulosta odottaessaan.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tähän kuuluu viranomaisten ohjeiden ja suositusten noudattaminen. Työnantajan tulee osaltaan varmistaa, että koronavirukseen mahdollisesti altistunut ja testitulosta odottava työntekijä noudattaa THL:n ohjeistuksia, eikä jatka sellaista työskentelyä, jossa syntyy lähikontakteja muihin ihmisiin. Käytännössä työntekijää ohjeistetaan työskentelemään kotona siihen saakka, kunnes negatiivinen testitulos saadaan. Työnantajalla on työsopimuslain mukaisesti palkanmaksuvelvollisuus myös tältä ajalta, eikä työnantaja ei voi määrätä työntekijää jäämään kotiin ilman palkkaa. Jos testitulos on positiivinen, määrätään työntekijä viranomaisten toimesta karanteeniin ja tällöin palkkamenetykset kompensoidaan tartuntatautipäivärahalla.

Varaudu ja suunnittele etätyöt ennalta

Työturvallisuuslain nojalla työnantaja ei siis voi päästää testitulosta odottavaa työntekijää työpaikalle asiakastyöhön, mutta työsopimuslain nojalla palkka on silti maksettava. Työnantajan vastuulle jää sellaisten työtehtävien osoittaminen, jotka on mahdollista suorittaa ilman kontakteja muihin ihmisiin.

Työntekijöiden on tärkeää olla asiassa itse aktiivisia ja miettiä, millaista työtä voisi kotoa käsin tehdä. Myös työnantajien kannattaa jo etukäteen suunnitella ja sopia henkilöstön kanssa sellaisista työtehtävistä, joita on mahdollista tehdä etätyönä. Näitä voivat olla esimerkiksi etäkuntoutus, kirjalliset työt, yrityksen toiminnan tai oman ammattitaidon kehittäminen tai muu välillinen asiakastyö.

Lapsen kanssa voi jäädä kotiin palkatta

Työntekijän lapsen altistuessa koronavirukselle sovelletaan häneen samaa THL:n ohjetta, eli lapsen tulee pysyä kotona ja välttää lähikontakteja testitulokseen saakka. Lähipiiri saa kuitenkin jatkaa normaalia elämää, joten työntekijällä ei ole viranomaisten ohjeistukseen perustuvaa estettä työskentelylle.

Oireeton lapsi ei ole sairas, joten oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen, joka monesti on sovittu palkalliseksi, ei ole. Mikäli lapsi ei voi jäädä yksin kotiin, on työntekijällä oikeus jäädä pois työstä pakottavan perhesyyn vuoksi. Poissaolo on tällöin palkaton. Mikäli työntekijä pystyy työskentelemään kotona, maksetaan työstä luonnollisesti normaali palkka.