29/09/2019

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman toimeenpano on aloitettu myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suhteen. Työtä vetää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Elokuussa asetettiin sote-uudistuksen johtoryhmä ja seurantaryhmä sekä niiden alaiset jaostot, jotka lähtevät valmistelemaan uudistusta.

Sote-uudistus on nyt tarkoitus tehdä ihmisten palvelut edellä, samalla rakenteet uudistaen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla vahvistetaan ja kehitetään peruspalveluja. Sote-palveluiden toimivuuteen pyritään mm. parantamalla peruspalveluiden saatavuutta, tiukentamalla hoitotakuuta, vahvistamalla sote-ammattialaisten yhteistyötä sekä siirtämällä palveluiden painotusta ennaltaehkäisevään työhön. Laajaa valinnanvapauden lisäämistä ei ole suunnitteilla. Tutkimus- ja kehittämistoiminta palautetaan osaksi sote-keskusten toimintaa palvelujen laadun kehittämiseksi. Sote-keskusten toimintaa vahvistaa myös digitalisaatio ja tarkoituksenmukaisten mobiilipalvelujen käyttöönotto.

Sote-rakenteet uudistetaan 18 itsehallinnollisen maakunnan ja viiden yhteistyöalueen mallilla. Julkinen sektori pysyy palvelujen järjestäjänä ja päätuottajana maakuntien tuottaessa sote-palvelut pääosin itse.  Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia palveluja.

Selvitykset Uudenmaan sote-erillisratkaisusta ja kuntien mahdollisuudesta toimia palvelujen tuottajana ovat käynnissä loppuvuonna. Vuoden 2020 aikana selvitetään rahoitusratkaisu ja maakuntien monialaisuus. Edessä on jälleen paljon työtä, sillä sote-uudistukseen liittyen valmistellaan lakimuutoksia noin 40 suoraan sote-uudistusta koskevaan lakiin ja lisäksi noin 100 uudistukseen välillisesti liittyvään lakiin.

Lisätietoa: https://stm.fi/soteuudistus