19/09/2023

Työ kohti oikeudenmukaista palkkausta jatkuu SOTE-pöydässä

Neuvotteluita Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n tulevasta palkkahinnoittelun liiterakenteesta käydään parhaillaan tiiviisti. Neuvotteluosapuolina ovat pääsopijajärjestöt, eli fysioterapeutteja edustaa neuvottelujärjestö JUKO.

Suomen Fysioterapeuteilla on neuvotteluissa selkeä tavoite: kuntoutusalalle on saatava oma hinnoittelukohta, jotta työn vaativuuden arviointi saataisiin vihdoin toteutumaan oikeudenmukaisesti.

Työn vaativuutta tulee tarkastella kuntoutuksen viitekehyksessä, jotta terapiatyön erityispiirteet tunnistetaan, toteaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Katri Partanen.

Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että kuntoutusalan ammattilaisilla on sopimuksessa oma hinnoittelukohtansa ja heitä voidaan tarkastella omana ryhmänään.

Fysioterapeutin työ sisältää vaativaa päätöksentekoa

Aiemman Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimus KVTES:n ja nykyisen SOTE-sopimuksen liiterakenteissa fysioterapeutteja on käsitelty osana hoitotyön kokonaisuutta. Näin on tehty jo vuosikymmenten ajan.

Konteksti on täysin väärä ja se on heikentänyt fysioterapeuttien palkkauksen oikeudenmukaista kehitystä, Partanen sanoo.

Fysioterapeutin työ on kuntoutusta ja terapiatyötä, ei hoitoa tai hoivaa, hän painottaa.

Fysioterapeutin koulutuksen sisältö eroaa huomattavasti hoitotyöstä. Kuntoutustyössä toimitaan usein itsenäisemmin, yksilöllisen päätöksenteon ja asiantuntijuuden varassa – jo sekin takia, että terapeutteja on määrällisesti huomattavasti hoitajia vähemmän.

Yhteistyö JUKO:n kanssa toimii

Neuvottelujärjestöt on luotu edustamaan neuvottelupöydissä kollektiivisesti yksittäisiä liittoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että neuvottelijoilla on selkeä kuva edustamiensa liittojen tavoitteista ja niiden perusteista. Partanen kertoo yhteistyön JUKO:n kanssa olleen hedelmällistä.

Olemme saaneet paljon tukea näkemyksillemme, ja JUKO vie asiaamme eteenpäin tehokkaasti. Mikään muu neuvottelujärjestö ei sitä tee.

SOTE-sopimuksen alla työskentelee noin 180 000 henkilöä. Näin suuren kokonaisuuden yhteensovittamisessa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki neuvotteluosapuolet ymmärtävät tulokulmamme ja asian tärkeyden, Partanen korostaa.

Epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuutta on tärkeää nostaa esille, koska muuten mikään ei muutu, hän jatkaa.

Partanen muistuttaa myös, että palkkausjärjestelmän kehittäminen on valtava ja haastava projekti, joka on kuitenkin saatava toimivaksi.

Oikeudenmukaisen ja työn vaativuutta vastaavan palkkauksen tulee kaikkien ammattiryhmien osalta olla yksiselitteinen lähtökohta, kun järjestelmää kehitetään.

Hyvä lopputulos syntyy yhteistyössä ja objektiivisesti asiaa tarkastelemalla. Kaikenlainen järjestöpolitiikka on jätettävä sen ulkopuolelle, Partanen painottaa.

Yhdessä olemme enemmän

Suomen Fysioterapeutit on vahva vaikuttaja. Ammattikunta ei lukumäärältään ole suuri, mutta järjestäytyneenä äänemme kuuluu. Jokaisen fysioterapeutin tuki liitolle on tärkeä, koska neuvottelupöydissä olemme sitä näkyvämpiä, mitä enemmän meitä on. Fysioterapeuttien asioita ajavat vain fysioterapeutit itse, kukaan muu ei tee sitä puolestamme.

Työ kohti oikeudenmukaista palkkausta jatkuu SOTE-pöydässä

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti

Lomalla 15.-19.4.2024