03/04/2023

TYÖ2030-ohjelma kokosi suomalaisen työelämän supervoimat

Laaja ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen, työpaikkojen ja muiden työelämäasiantuntijoiden yhteistyössä toteutettu TYÖ2030-ohjelma päättyy ja sen tulokset julkistettiin ohjelman päätöstilaisuudessa 31.3.2023. Ohjelma kokosi viisi ratkaisua, joiden avulla suomalaisesta työelämästä tehdään maailman parasta.


  1. Luottamuksen vahvistaminen 
  2. Vuoropuhelun lisääminen  
  3. Yhdessä oppimisen mahdollistaminen 
  4. Luovuuden vapauttaminen 
  5. Johtamisen kehittäminen 

Luottamus on suomalaisen työelämän supervoima ja arvokas pääoma. Tutkimusten mukaan johdon ja organisaation välinen luottamus on tärkeä tuottavuustekijä. Luottamukseen perustuvissa organisaatioissa kehittämiseen osallistuu koko työyhteisö. Luottamus korostuu muutostilanteissa ja tehtävissä, joissa tiedon välittäminen on merkittävässä osassa. Tällaisia tehtäviä on työelämässä nykyään paljon. Kehittäminen ja uudistuminen edellyttävät aina luottamusta. Kohti vuotta 2030 luottamuksen vaaliminen työyhteisöissä ja eri toimijoiden välillä on työelämässä suuri voimavara.  

Yhteinen vuoropuhelu lisää ymmärrystä, luottamusta ja yhteistoimintaa. Vuoropuhelu mahdollistaa uudistumisen. Ilman vuoropuhelua työelämä kuplaantuu ja eri osapuolten lähtökohtia on vaikea ymmärtää. Rajat ylittävällä dialogilla on suuri merkitys ja potentiaali. Vuoropuhelu edistää tekijöiden sitoutumista. Vuoropuhelun tuloksena syntyvä yhteinen ymmärrys tilanteesta mahdollistaa kehittämistyön, johon osapuolet ovat sitoutuneita. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikilla toimialoilla ja kaikilla työpaikoilla käytäisiin säännöllistä tulevaisuusvuoropuhelua.  

Oppiminen on vahva keino päästä sinne, minne kulloinkin haluamme mennä. Oppiminen tapahtuu yhä enemmän vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vertaisoppiminen on tärkeimpiä keinoja edistää oppimista työpaikoilla. Vertaisoppimisessa ihmiset ajattelevat, että mielipiteelläni on väliä, kannattaa siis osallistua. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä työpaikoilla panostetaan laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja mahdollistetaan yhteinen oppiminen.  

Innovaatioita syntyy, kun uskalletaan ajatella toisin ja ollaan avoimia uusille toimintatavoille. Työelämään tarvitaan lisää rohkeutta uudistaa. Tarvitaan luovuutta ja itsevarmuutta kokeilla. Avoimuus ja luottamus toimivat parhaina vastalääkkeinä epävarmuudelle, joka on organisaatioissa este luovuuden vapauttamiselle. Tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä työelämässä vapautetaan jokaisesta löytyvää luovuutta ja kokeillaan ennakkoluulottomasti osallistamisen uusia tapoja.  

Hyvä johtaminen ei perustu yhden ihmisen osaamiseen tai karismaan, vaan on joukkuelaji, johon tarvitaan koko työyhteisöä, jossa ei välitetä titteleistä. Tavoitteena on, että vuonna 2030 monimuotoisuus, vuorovaikutustaidot ja tasa-arvo ovat johtamisessa ytimessä.  

 

» Tutustu TYÖ2030-ohjelman päätöstilaisuudessa 31.3.2023 julkaistuun viiteen työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia parantavaan ratkaisuun.