21/04/2022

Työehtosopimusneuvotteluiden ajankohtainen tilanne

Kevät 2022 on ollut kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden osalta ainutlaatuinen – sekä toimien laajuuden että monimutkaisuuden kannalta. Työtaistelutoimia on järjestetty lukuisilla paikkakunnilla erilaisin kohdennuksin, ja ajankohdat ovat eläneet työ- ja elinkeinoministeriön siirtopäätösten myötä.

Alta löydät koosteen tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevista lakoista. Lakot peruuntuvat, mikäli sopu syntyy niitä ennen. Tässä viestissä mainittujen lakkojen lisäksi koko kuntasektorilla on voimassa 18.4. alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana niin kauan, kunnes työkiistaan saadaan ratkaisu. Se koskee siis kaikkia kunta-alalla työskenteleviä Suomen Fysioterapeuttien jäseniä.

Mikäli sinulle on epäselvää, kuulutko työtaisteluiden piiriin, ole hyvissä ajoin yhteydessä liittoon!

Viestimme työtaistelutoimista kohdennetusti niille henkilöille, joita toimet jäsenrekisteritietojemme mukaan koskevat. Tästä syystä on tärkeää pitää omat työpaikkatiedot ajantasalla. Vastaavasti voit pitää todennäköisenä, että tietyt toimet eivät koske sinua, mikäli et saa meiltä niihin liittyviä viestejä. Liiton verkkosivuilta löydät aina ajankohtaisen tilanteen.

Neljäs lakkoaalto: viikon lakko pääkaupunkiseudulla 3.-9.5.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää JUKOn neljättä lakkoaaltoa, eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin 19.–25.4.2022 suunniteltuja lakkoja 14 vuorokautta eteenpäin. Näin ollen lakon uusi ajankohta on 3.-9.5.2022. Lakon piirissä ovat:

SOTE-sopimus:
Mikäli teet fysioterapeutin työtä, kuulut SOTE-sopimuksen piiriin. Lakko pääkaupunkiseudulla koskee niitä, joiden työnantaja on Vantaan kaupunki. Kaikki Vantaan kaupungilla fysioterapeutin työtä tekevät ovat siis lakon piirissä.

KVTES tai OVTES:
Kaikki fysioterapeutit, jotka tekevät fysioterapeutin työtehtäviä on siirretty SOTE-sopimuksen piiriin. Mikäli teet muita kuin fysioterapeutin työtehtäviä, saatat olla esimerkiksi KVTES:n (esim. assistentit) tai OVTES:n piirissä (esim. opettajat). Näissä tapauksissa lakon piirissä ovat ne, joiden työnantaja on jokin seuraavista:

 • Helsingin kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Kauniaisten kaupunki

Mikäli teet fysioterapeutin työtehtäviä Helsingin, Espoon tai Kauniaisten kaupungin palveluksessa, et siis ole neljännen lakkoaallon piirissä. Lakko ei koske myöskään HUS-sairaanhoitopiirin työntekijöitä tai yksityistä sektoria.

Viides lakkoaalto: viikon lakko oppilashuollossa 3.-9.5.

Seuraavan, eli viidennen lakkoaallon oli tarkoitus alkaa vasta edellä mainitun pääkaupunkiseudun lakon jälkeen, mutta ministeriön siirrettyä neljättä lakkoaaltoa nämä kaksi lakkoa saattavat nyt toteutua samaan aikaan 3.-9.5.2022. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vielä kuitenkin mahdollisuus siirtää viidettä aaltoa kahdella viikolla eteenpäin.

Viidennen lakkoaallon piirissä ovat alla erikseen mainituin työtehtävärajauksin ne Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, joiden työnantaja on jokin seuraavista kaupungeista:

 • Helsingin kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Kauniaisten kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Oulun kaupunki
 • Kuopion kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Jyväskylän kaupunki

Seuraavilla sopimusala- ja työtehtäväkohtaisilla tarkennuksilla:

KVTES
Kaikki fysioterapeutit, jotka tekevät fysioterapeutin työtehtäviä on siirretty SOTE-sopimuksen piiriin. Jos teet muita kuin fysioterapeutin työtehtäviä, olet lakon piirissä, mikäli työtehtäväsi ovat jokin seuraavista:

 • Kirjastojen työtehtävät
 • Museoiden työtehtävät
 • Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ja näiden hallinnon kaikki työtehtävät

SOTE-sopimus

Fysioterapeutin työtehtävät kuuluvat lakon piiriin vain oppilashuollon työtehtävien osalta, eli silloin, kun fysioterapeutti työskentelee koululla. HUOM! korkeakoulujen opiskelijahuolto ei kuulu lakon piiriin, koska YTHS:llä on eri työehtosopimus. Lisäksi lakon piiriin kuuluvat:

 • Suun terveydenhuollon työtehtävät
 • Suomen terveydenhoitajaliiton jäsenten osalta lakon piiriiin kuuluu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtehtävät vain Espoon ja Oulun kaupungeissa

OVTES ja TTES

 • Kaikki sopimuksen piirissä olevat työtehtävät

TS

 • Joukkoliikenteen työtehtävät

Lakon piiriin eivät kuulu:

 • AVAINTES
 • SEURETES
 • Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta.

Mikäli teet fysioterapeutin työtehtäviä jossain muualla kuin oppilashuollon tehtävissä, et siis ole viidennen lakkoaallon piirissä. Lakko ei koske myöskään sairaanhoitopiirien työntekijöitä tai yksityistä sektoria.

Hoitajajärjestöjen toimet eivät koske Suomen Fysioterapeuttien jäseniä

Hoitajajärjestöjen (Tehy ja Super) toimet ovat viime päivinä saaneet runsaasti tilaa eri medioissa. Sairaanhoitopiireihin suunnitteilla ollut toinen lakko peruuntui ja hoitajajärjestöt ovat  järjestämässä sen tilalle jopa joukkoirtisanoutumisia. Hoitajajärjestöjen lakot tai joukkoirtisanoutumiset eivät koske Suomen Fysioterapeuttien jäseniä.

Yksityisellä sektorilla ei työtaistelutoimia

Yksityisellä sektorilla käytössä oleva terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES) on voimassa 30.4.2022 saakka. Sopimus on käytössä mm. yksityisissä kuntoutuslaitoksissa ja yksityisellä lääkäriasemilla. Uudesta sopimuksesta neuvotellaan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Fysioterapeutteja edustaa sopimusneuvotteluissa Terveyspalvelualan Unioni, joka on ammatillisesti laajin terveyspalvelualan neuvottelujärjestö. Neuvottelut käynnistyivät huhtikuun alussa, eikä niiden osalta ole suunnitteilla esimerkiksi työtaistelutoimia.

Työehtosopimusneuvotteluiden ajankohtainen tilanne

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti