15/10/2019

Työfysioterapeutin suoravastaanotto mahdollistuu vuoden 2020 alusta

Vuoden 2020 alusta lähtien työntekijä voi päästä työfysioterapeutin vastaanotolle ilman erillistä lähetettä tai työterveyshuollon ammattihenkilön tekemää arviota työfysioterapeutin konsultaation tarpeesta. Uuden mallin tavoitteena on erityisesti tukea ja edistää työntekijän työkykyä ja työhön paluuta.

STM:n työterveyshuollon neuvottelukunta päätti jo maaliskuussa, että työterveyshuoltolaista poiketen työterveyshuollon asiakkaalle mahdollistuu tuki- ja liikuntaelinongelmissa pääsy lääkärikäynnin sijaan ensikäynnille työfysioterapeutille. Samalla määriteltiin toiminnan aloittamiselle asetetut vaatimukset, joiden pohjalta organisaatiot voivat jo valmistautua. Asia on käsitelty ja hyväksytty myös Kelan neuvottelukunnassa. Kela antaa syksyn aikana ohjeistuksensa suoravastaanoton korvattavuudesta.

– Suoravastaanoton laajentuminen myös työterveyshuoltoon tehostaa ja järkevöittää hoitoketjua huomattavasti, toteaa Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Katri Partanen. – Hoidon vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että asiakas ohjautuu suoraan ja oikea-aikaisesti, ilman välivaiheita, oikealle ammattihenkilölle, hän jatkaa.

Suoravastaanotto edellyttää asianmukaista lisäkoulutusta

Voidakseen toteuttaa suoravastaanottotoimintaa, työfysioterapeutin tulee toimia osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä ja hänellä tulee olla suoravastaanoton lisäkoulutus riittävän osaamisen varmistamiseksi. Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Fysiatriyhdistyksen laatimassa suosituksessa määritetään tule-suoravastaanottokoulutuksen keskeiset sisällöt sekä koulutuksen laajuus, joka on vähintään 15 opintopistettä.

– Asianmukainen suoravastaanoton lisäkoulutus ennen toiminnan aloittamista on erittäin tärkeää, Partanen muistuttaa. – Se on ehdoton edellytys riittävän osaamisen ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Toimintatavoista on sovittava tarkasti

Suoravastaanoton toimintamallissa työfysioterapeutti tekee asiakkaalle hoidon tarpeen arvion ja hoitosuunnitelman. Arviointikäynnin lisäksi on mahdollisuus tehdä seurantakäynti sekä ergonomiaselvitys asiakkaan työpisteessä ja antaa työkykyä edistävää neuvontaa ja ohjausta asiakkaan työpaikalla. Mallin käyttöönotto kuitenkin edellyttää, että siitä on erikseen sovittu työantajan ja työterveyshuollon kesken, ja että asia on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

– Oleellista on myös sopia suoravastaanottoa toteuttavan organisaation sisällä tarkasti vastuista ja muuttuneen tehtävänjaon vaikutuksista esimerkiksi palkkaukseen, Partanen korostaa. – Kyseessä on laajennettu tehtävänkuva ja toimintaan tarvitaan vastaavan lääkärin valtuutus. Tehtävä on normaalia fysioterapeutin toimenkuvaa vaativampi. Liiton suosituksen mukaan suoravastaanotosta saatavan palkanlisän tulisi olla 350 euroa kuukaudessa.

Olennaista on myös käytännön toimintamalleista sopiminen ja niiden varmistaminen. Työfysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa käynnistäessään organisaation tulee linjata tarkasti muun muassa asiakkaiden ohjautumisen mallit sekä työnjako, vastuut ja konsultointimahdollisuudet toimintaa toteuttavan fysioterapeutin ja lääkärin välillä. Lisäksi on käytännön tasolla varmistettava, että asiakkaat todella ohjautuvat uuden mallin mukaisesti, eivätkä vanhat käytännöt jää vallitseviksi.