28/10/2020

Työfysioterapeutti Johanna Koromalle työympäristötyön kultainen erityisansiomitali

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on myöntänyt työfysioterapeutti ja johtava asiantuntija Johanna Koromalle työympäristötyön kultaisen erityisansiomitalin. Mitalin saa vuosittain Tapaturmavakuutuskeskus TVK:n yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksen perusteella noin yhdestä kolmeen henkilöä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti kehittäneet työympäristöä valtakunnallisesti. Vuoden 2020 mitalit jaettiin Tapaturmavakuutuskeskuksen 100-vuotisseminaarissa Finlandia-talolla 27. lokakuuta.

Työfysioterapeutit ry:n jättämässä hakemuksessa mainitaan perusteena Koroman usean vuosikymmenen ajan jatkunut arvokas ja pitkäjänteinen työ työympäristön kehittämiseksi ja työntekijöiden hyväksi niin työfysioterapian asiantuntijana kuin tutkijana sekä työterveyshuollon ja työsuojelun henkilöstön kouluttajana. Nykyisin Koroma toimii johtavana asiantuntijana Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa työkykyriskien ennakointi ja tutkimus -tiimissä.

Haluamme myös liiton puolesta kiittää Johannaa arvokkaasta yhteistyöstä kuluneina vuosina, ja onnitella ansaitusta huomionosoituksesta, sanoo Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

On todella hienoa, että yhdistykset nostavat esiin jäsentensä ansioita ja asettavat heitä ehdolle huomionosoitusten saajiksi, hän jatkaa viitaten Työfysioterapeutit ry:n tekemään hakemukseen.

Pitkä ammatillinen ja akateeminen ura

Johanna Koromalla on laajasti kokemusta työympäristöjen ergonomian ja työterveyshuollon ennalta ehkäisevän roolin kehittämisestä. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöiden tunnistamisessa sekä työterveyshuollon ja työsuojelun ammattilaisten toiminnan kehittämisessä, jotta se vastaisi paremmin uudenlaisten työskentelymuotojen vaatimuksiin työssä ja työympäristöissä.

Vuonna 2009 Suomen Fysioterapeutit myönsi Koromalle työfysioterapian erikoisasiantuntija -nimikkeen, joka myönnetään ammatillisesti ansioituneelle henkilölle. Erityisasiantuntijalta edellytetään muun muassa vahvaa näyttöä erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä.

Työnsä ohella Koroma on opiskellut terveystieteiden maisteriksi ja filosofian tohtoriksi. Aalto-yliopistolle vuonna 2019 tekemässään työ- ja organisaatiopsykologian alan väitöskirjassa hän tarkasteli, miten yhteistyön esteet vaikuttavat hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen mobiilissa ja virtuaalisessa työssä. Hän osoitti, että yhteistyön esteisiin ja niiden seurauksiin voidaan vaikuttaa johtamisella ja luomalla yhteisiä toimintatapoja.

Koroma on tehnyt runsaasti alan tutkimusta ja pyrkinyt levittämään tutkimustietoa käytäntöön laatimalla siitä yleistajuisia julkaisuja. Hän on ollut mukana muun muassa Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaan uudistamisessa vuonna 2014 sekä Työfysioterapian ja työterveyspsykologian hyvät käytännöt -verkko-oppaan laatimisessa vuonna 2018.

Aktiivinen yhdistystoiminta kansallisesti ja kansainvälisesti

Johanna Koromalla on pitkä historia myös yhdistystoiminnasta. Hän on toiminut Työfysioterapeutit ry:n hallituksessa yli 10 vuotta, joista kaksi vuotta sen puheenjohtajana. Lisäksi hän on edustanut Suomea Maailman fysioterapiajärjestön työfysioterapeuttien erikoisalaryhmässä aina ryhmän perustamisesta alkaen vuodesta 2019.

Kotimaassa Koroma on edustanut sekä yhdistystä että Suomen Fysioterapeutteja sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan kehittämisjaostossa. Hän toimi keskeisenä vaikuttajana, kun työfysioterapeuttien suoravastaanottotyötä käynnistettiin valtakunnallisesti. Valmistelutyöryhmän vetäjänä Koroma teki tiivistä yhteistyötä ministeriön, Suomen Fysioterapeuttien ja Kelan kanssa. Tämän työn tuloksena työfysioterapeuttien suoravastaanotto hyväksyttiin uudeksi toimintatavaksi työterveyshuollossa vuonna 2019.

 

Kuva: Sanna Sinkkilä, TVK (kuvassa Johannan kanssa toinen erityisansiomitalilla palkittu, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta).