13/10/2020

Työfysioterapeuttien ammattihenkilöasema vihdoin toteutumassa

Suomen Fysioterapeuttien ja Työfysioterapeuttien pitkäjänteinen työ työfysioterapeuttien aseman parantamiseksi työterveyshuollossa ollaan näillä näkymin saamassa tältä erää valmiiksi ensi vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön hallintosihteeri Kaisu Ahtolan kuntoutuksen uudistamiskomitean lausunnon perusteella valmistelema esitys työterveyshuoltolain muuttamiseksi kuntoutusta koskevien lainkohtien osalta on aikataulutettu hallituksen käsiteltäväksi heti vuoden 2021 alussa. Hallituskäsittelyn jälkeen esitys siirtyy eduskunnan hyväksyttäväksi, ja muutos voisi astua voimaan jo kesällä 2021. Tavoitteena on selkiyttää työterveyshuollon roolia kuntoutuksen järjestämisessä.

Todella pitkä työ ollaan nyt saamassa päätökseen, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Liitto on tehnyt Työfysioterapeutit ry:n kanssa asian tiimoilta tiivistä yhteistyötä jo vuosia, hän jatkaa. –Asia on kirjattu osaksi hallitusohjelmaa ja saatu Kuntoutuskomitean toimenpide-ehdotuksiin jo vuonna 2017, joten on todella hienoa, jos vihdoin päästään sen kanssa maaliin.

Ammattihenkilön asema parantaa kuntoutuksen oikea-aikaisuutta

Fysioterapeuttien kannalta keskeisintä on Työterveyshuoltolain 3 §:n 1. momentin kohtiin 4 ja 5 tuleva muutos, jonka myötä työfysioterapeutit määriteltäisiin asiantuntija-aseman sijaan työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Tämä mahdollistaisi jatkossa työfysioterapeuttien osallistumisen asiakasorganisaatioissa tehtävän toiminnan suunnitteluun. He saisivat tuotua asiantuntijuutensa  työpaikoilla tehtävään kuntoutusyhteistyöhön jo varhaisessa vaiheessa.

Työterveyshuoltolain mukaan asiantuntijoina olevien ammattiryhmien käyttäminen edellyttää työterveyshuollon ammattihenkilön suorittamaa tarpeen arviointia. Muutosesityksen perusteena todetaan, että nykyinen käytäntö ei tue riittävästi työntekijän työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnin sekä monialaisen palvelusuunnitelman oikea-aikaista ja tehokasta toteuttamista. Muutos parantaisi fysioterapeuttien itsenäisen toiminnan mahdollisuuksia ja sen myötä fysioterapeutin rooli vahvistuisi kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Muutoksesta hyötyvät sekä asiakkaat että asiakasorganisaatiot.

Muiden työterveyshuollossa asiantuntijan asemassa olevien ammattiryhmien tilannetta tullaan arvioimaan jatkossa vastaavalla tavalla.

Osaamisen kehittäminen on tärkeä osa muutosta

Työfysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Merja Blomqvist on myös mielissään tiiviin yhteistyön tuottamista hedelmistä. Hän kuitenkin muistuttaa, että aseman parantuminen tulee samalla edellyttämään työterveyshuollossa toimivien fysioterapeuttien osaamisen kehittämistä esimerkiksi erilaisten lisä- ja täydennyskoulutusten avulla. Sekä yhdistys että liitto ovat valmistautuneet panostamaan tähän.

–Aiheeseen liittyvää koulutusta on tarjolla jo seuraavilla opintopäivillämme 12.-13.11.2021, Blomqvist kertoo.

Liitto seuraa tiiviisti asian etenemistä. Tiina Mäkinen lupaa, että koulutusten lisäksi jäsenistö tulee saamaan myös tarvittavaa ohjeistusta muutokseen liittyvistä käytännön asioista ja toimenpiteistä.

–Työfysioterapeutin toiminnan tulee jatkossa esimerkiksi näkyä selvemmin yritysten kanssa tehtävissä toimintasuunnitelmissa, hän painottaa.

Seuraa asian etenemistä:
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM004:00/2020

 

Lisätietoja:

Tiina Mäkinen, puheenjohtaja
Suomen Fysioterapeutit ry
tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi, p. 040 507 7382

Merja Blomqvist, puheenjohtaja
Työfysioterapeutit ry
merja.blomqvist@gmail.com, p. 040 715 5771