06/03/2018

Työmarkkinaneuvottelut eri sektoreilla

Suomen Fysioterapeutit ry:n jäseniä kuuluu kuntasektorin lisäksi mm. yliopisto- tai valtiosektoriin, yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö Avaintyönantajat Avainta-sopimukseen, Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen ja Terveyspalvelualan Unionin työehtosopimukseen. Tiedotamme jäsenistöä näiden tahojen neuvottelujen etenemisestä sähköpostilla.

Yliopistosektori: JUKO jatkaa sovittelua

Sovittelija Janne Metsämäki on jättänyt eilen illalla 5.3. yliopistoalan työriitaan sovintoehdotuksen. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. JUKO vastaa yliopistojen työriidan sovintoehdotukseen tänään kello 14. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei ole annettu tietoa tässä vaiheessa.

Mikäli molemmat osapuolet hyväksyvät sovintoehdotuksen, peruuntuvat 7.3. ja 14.3. uhkaavat JUKOn, Palkansaajajärjestö Pardian ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n työnseisaukset.
Mikäli osapuolet eivät hyväksy sovintoehdotusta tänään, kohdennettu työtaistelu toteutetaan lakkona huomenna keskiviikkona 7.3.2018 kello 0.00-24.00. Lakkoon osallistuvat kuusi yliopistoa ja näiden yliopistojen alaiset harjoittelukoulut.

Lakko toteutetaan seuraavissa yliopistoissa: Aalto-yliopisto, Hanken, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Taideyliopisto ja Vaasan yliopisto. Lakkoon osallistuvat kaikki näissä yliopistoissa työskentelevät yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat JUKOn, JHL:n ja Pardian jäsenet.

Muissa yliopistoissa järjestetään lakossa olevaa henkilöstöä tukevia mielenilmauksia.

Lisätietoja:
neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784

Kuntasektori odottaa yliopistojen työriidan sovintoa

JUKO aloittaa keskiviikkona 7.3. klo 7 JUKOn kaikkien sopimusalojen työsuhteisia koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tukeakseen yliopistoneuvotteluja. Tämä koskee mm. kuntasektorilla toimivia fysioterapeutteja.

Toimenpide toteutetaan, mikäli yliopistosektorin sovittelussa ei ole päästy ratkaisuun siihen mennessä. Sovittelu on edelleen käynnissä, ja JUKOn sekä muiden palkansaajajärjestöjen yliopistoneuvottelijat tekevät kaikkensa, jotta sovinto saavutetaan 7.3. mennessä.

Lisätietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta:
https://www.juko.fi/kunta/ohjeistusta-ylityo-ja-vuoronvaih/

Yksityinen sosiaaliala sai sopimuksen

Neuvotteluosapuolet pääsivät eilen käydyissä neuvotteluissa sopimukseen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja muut yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat järjestöt sekä työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto hyväksyivät valtakunnansovittelija Minna Helteen sovintoesityksen. Samalla poistuivat suunnitellut lakonuhat.

Sopimuskausi on maaliskuun 2020 loppuun asti. Sopimukseen sisältyy palkankorotuksia, jotka ovat yleiskorotuksia ja palkkaryhmien vähimmäistasojen korotuksia.

Lisätietoja:
Suomen Fysioterapeuttien toimisto p. 0207 199 590

Terveyspalvelualalla neuvottelutulos jo 22.2.2018

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto pääsivät neuvottelutulokseen jo helmikuussa Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta.

Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk:tta). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. 1.4.2018 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,73 %:n yleiskorotuksella ja 1.4.2019 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita sekä lisättiin heille myönnettävää ajankäyttöä henkilöstön edustajan tehtävässä toimimiselle. Luottamusmiehelle on lisäksi laadittava vuosittain koulutussuunnitelma.

Neuvotteluissa torjuttiin useita työnantajan esittämiä heikennyksiä. Lisäksi kaikki korotukset saadaan yleiskorotuksina.

Lisätietoja:
https://www.terveyspalvelualanunioni.fi/uutiset.html?123176