01/03/2024

Työrauhalainsäädännön muutokset etenevät eduskunnan käsittelyyn 

Hallitus antoi eilen 29.2. eduskunnalle esitykseksensä työrauhalainsäädännön muutoksista. Esitetyillä lakimuutoksilla tavoitellaan poliittisten lakkojen ja myötätuntotyötaisteluiden keston rajoittamista sekä rajoitusten rikkomisesta aiheutuvien seuraamusten tiukentamista. Akava on pettynyt siihen, ettei lakkojen hyvitysseuraamuksia edelleenkään saatu siirrettyä pois työntekijöiden itsensä vastuulta. 

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitykseen on tehty lukuisia muutoksia muun muassa myötätuntotyötaisteluiden ja poliittisten työtaisteluiden osalta. Poliittisia työtaisteluita on lausuntokierroksen jälkeen edelleen rajoitettu siten, että ennen työnseisausta ja sen päättymisen jälkeen tuotantotoiminnalle aiheutuvan häiriön on jäätävä mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi.  

Suppea lakivalmistelu ja ongelmalliset vastuukysymykset 

Akava arvostelee muun muassa sitä, että lakivalmistelu on jäänyt liian suppeaksi. Asiaa käsiteltiin kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen. Akava on erityisen pettynyt siihen, että hyvitysseuraamuksia koskeviin lakimuutoksiin ei ole tehty seuraamusjärjestelmää tasapainottavia ja työntekijöiden oikeusturvaa parantavia muutoksia.  

Hallituksen esityksessä todetaan, että seuraamusjärjestelmä on sen mielestä ainoa tehokas tapa estää lainvastaisia työtaisteluita. Akava on asiasta eri mieltä. Akava on esittänyt työrauhan parantamiseksi ratkaisuja, jotka edistäisivät myös työehdoista sopimista ja työriitojen ratkaisemista.  

Akavan ratkaisuja työrauhan parantamiseksi

  • Työriitojen sovittelujärjestelmä pitää uudistaa ja valtakunnansovittelijan toimivaltaa laajentaa.  
  • Suomen työmarkkinoille tarvitaan kattavaa ja puolueetonta tietoa palkanmuodostuksen tueksi perustama esimerkiksi sovittelutoimiston yhteyteen puolueeton talousyksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa. Sen avulla voidaan pohjustaa yhteistä kuvaa taloudesta eri sektoreilla ja toimialoilla.  
  • Parantamalla työntekijöiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia yrityksen hallinnossa voidaan lisätä ennakoivaa vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä työnantajien ja henkilöstön välillä.  
  • Työtuomioistuimen toimivaltaa työrauhaa ja paikallista sopimista koskevissa kysymyksissä tulee tarkastella. 

Lue aiempi uutisemme aiheesta täältä