31/01/2024

Työsuojelun tarkistuslista julkaistu

Terveyspalvelualan Unioni julkaisi yhdessä Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa työsuojelun tarkistuslistan. Se auttaa työpaikkoja selvittämään työsuojeluasioita ja helpottaa tiedon kokoamista.

Työnantajalla on päävastuu huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä sekä työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä että työhyvinvoinnista. Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta on hyvä esimerkki työnantajan ja työntekijän yhteistyöstä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvoinnissa on mitä suurimmassa määrin kyse työyhteisöjen yhteisestä asiasta.

Työpaikoilla tulee olla erilaisia suunnitelmia, asiakirja ja sopimuksia, jotka perustuvat suoraan lakisääteisiin velvoitteisiin. Niihin liittyy myös soveltamisalan rajoja ja määrämuotoisuuksia, kun taas jotkin velvoitteet ovat vapaamuotoisemmin toteutettavissa. Myös lähteitä on paljon.

Työsuojelun tarkistuslista kokoaa yhteen muun muassa riskien ja vaarojen arviointiin sekä työtapaturmien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita. Lisäksi siihen on koottu kattavasti tietoa eri asiakirjoista, ohjeistuksista ja toimintamalleista.

» Lataa lista tästä (pdf)

Työsuojelun tarkistuslista julkaistu

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti