21/03/2024

Työttömyysturvan huhtikuiset leikkaukset vievät jopa 400 euroa kuukaudessa

Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatuista työttömyysturvan heikennyksistä seuraava osa astuu voimaan huhtikuun alusta lukien. Tällöin poistuvat lapsikorotukset sekä nykyinen 300 euron suojaosa työtulolle. Suurimmillaan leikkaukset voivat tehdä jopa 400 euron loven työttömän kuukausiansioihin.

Lapsikorotusten määrä on ollut 130-240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen. Noin joka kolmas työttömyysturvan saajista on saanut myös lapsikorotusta. Erityisen yleistä tämä on ollut juuri sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

300 euron suojaosan poistaminen tarkoittaa sitä, että työttömyysturvan saaja ei voi enää ansaita palkkaa tai yritystuloa ilman, että se leikkaa päivärahaa. Työttömyyden aikana saatu ansiotulo vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä jokaista ansaittua euroa kohden. Näin ollen muutoksen vaikutus on siis työtuloa saavilla enintään 150 euroa kuukaudessa. Noin 40 % työttömyyspäivärahan saajista on saanut ohessa myös palkkatuloa.

Seuraavat leikkaukset syyskuussa

Seuraavat muutokset ovat odotettavissa syyskuussa. Merkittävin muutos on tuolloin ansiopäivärahan tason porrastaminen. Esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lisäksi suunnitteilla ovat seuraavat muutokset:

  • Palkkatuella työskentely ei enää kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan
  • Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan
  • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan työskentelyedellytys pitenee puolesta vuodesta vuoteen ja lisäksi laskentaperuste muutetaan nykyisestä työssäoloajasta ansaittuun euromäärään.

 


Lisätietoja:

Aina ajantasaiset tiedot muutoksista ja niiden käsittelytilanteesta löytyvät työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta: https://www.tyj.fi/lakimuutokset/

Mikäli tarvitset neuvoja omaan tilanteeseesi, voit olla yhteydessä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan.