02/08/2023

Valtaosa liiton terveyspoliittisista tavoitteista löytyy hallitusohjelmasta

Pääministeri Petterin Orpon hallitusohjelmaneuvottelut venyivät ennätyspitkiksi ja lopullinen ohjelma julkaistiin vain muutama päivä ennen juhannusta. Hallitusohjelma antaa kohtalaisen hyvät edellytykset liiton terveyspoliittisten tavoitteiden täyttymiselle.

Hallitus aikoo parantaa sote-alan veto- ja pitovoimaa, kehittää alan johtamista ja vahvistaa monituottajamallia ja yrittäjyyden edellytyksiä. Julkisia hankintoja halutaan kehittää ja Kela-korvaukset palauttaa kokonaan uuden korvausmallin kautta. Kuntoutuspalveluiden kotitalousvähennystä selvitetään.

Ikääntyneiden palveluissa henkilöstömitoitus jää 0.65:een. Kuntoutuksen mahdollisuuksia vanhuspalveluissa ei ole tunnistettu, mutta toimintakykyä tukevat toimet ja kuntouttavan hoitotyön kehittäminen ovat vahvasti esillä. Mielenterveyden ongelmien kuntoutukseen ja ehkäisyyn etsitään ratkaisuja laajasti, mutta tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentämiseksi ei ole vastaavia toimia suunnitteilla. Ennaltaehkäisevien toimien ja terveyden edistämisen tärkeä rooli on kuitenkin tunnistettu.

Julkiselta sosiaali- ja terveydenhuollolta edellytetään jatkossa entistä vahvempaa sitoutumista näyttöön perustuvaan työhön ja hallitus aikoo myös vahvistaa sote-palveluiden valtionohjausta ja vähähyötyisestä hoidosta luopumista. Koulutuksen ja tutkimuksen osalta rahoitusvajetta ei luvata korjata, mutta painotusta on keskitetty sote-alalle ja etenkin vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustutkimukseen sekä hoitosuosituksien kehittämiseen.

Positiivisin asia uudessa hallitusohjelmassa on fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Hallitus aikaa kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tämän toteutumiseksi laaditaan liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen ohjelma. Liitto on pitkään korostanut fyysisen aktiivisuuden merkitystä kansanterveydelle ja kansantaloudelle.

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma sisältää valtaosan Suomen Fysioterapeuttien ehdottamista teemoista.

Lue tarkempi analyysi hallitusohjelman terveyspoliittisista kirjauksista täältä.

Valtaosa liiton terveyspoliittisista tavoitteista löytyy hallitusohjelmasta

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti