04/03/2022

Valtion 78 000 palkansaajaalle uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on hyväksynyt valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.3.2022–29.2.2024. JUKO järjestää sopimuksen tarkemmista sisällöllisistä muutoksista webinaarin torstaina 24.3. kello 15–16.30.

Uusi sopimus on kaksivuotinen. Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia 1. kesäkuuta lukien.

Seuraavan vuoden korotuksesta palkansaajajärjestöt (JUKO, JHL ja Pro) ja Valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat jouluun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Lisää palkallista perhevapaata toiselle vanhemmalle

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo kertoo, että perhevapaauudistus vietiin sopimukseen kokonaisuudessaan lainsäädännön edellyttäminä teknisinä muutoksina.

Lisäksi saavutimme merkittävän korotuksen toisen vanhemman palkallisiin perhevapaisiin. Synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä, ja toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään.

Valtio ei tehdyllä ratkaisulla kuitenkaan täysin edistä 1.8. voimaan tulevan perhevapaalainsäädännön tavoitteita vanhempien välisestä tasa-arvosta, Kojo harmittelee.

Puolitiehen jäänyt sopimusratkaisu vanhempainvapaiden palkallisesta määrästä jättää valitettavasti portin auki myös tasa-arvokanteille.

Jaksotyön aikana sairastuminen ei vie enää ylitöitä

Jaksotyön osalta sopimusmääräyksissä on ollut sairastumiseen liittyvän työajan laskennan ongelma, joka korjataan viimeistään 30. lokakuuta lähtien.

–Tämä on jaksotyötä tekeville tervetullut uudistus. Nyt ylityöt korvataan oikein myös sairastuessa, iloitsee valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne.

Uudistus poistaa samalla sen epäkohdan, että virkamiehet työskentelisivät sairaana varmistaakseen ylityökorvaukset.

–Tämä on erittäin oikeudenmukainen muutos sopimusmääräyksiin, Jonne Rinne painottaa.

 

Taustaa

Sopimus | Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, koskee noin 78 000 palkansaajaa.

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Markku Kojo (JUKO) ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL)

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.