25/02/2020

Valtion ja Avainta-alojen sopimusneuvottelut jatkuivat

Fysioterapeuttejakin työehtosopimusneuvotteluissa edustava JUKO jatkoi neuvotteluita tänään tiistaina 25.2. sekä valtion että Avainta-alojen osalta. Valtiosektorin neuvotteluissa päästiin jo käsiksi varsinaisiin neuvottelutavoitteisiin. Avainta-neuvotteluissa keskityttiin vielä teknisiin ja stilistisiin asioihin.

Valtion pöydässä tänään työhyvinvointi – JUKO haluaa työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista

Kaksituntisessa tapaamisessa jatkettiin pääsopijajärjestöjen tavoitteiden yksityiskohtaisempaa läpikäyntiä. Keskustelua käytiin tulevan sopimuskauden työryhmistä sekä työura- ja työhyvinvointikysymyksistä.

Palkansaajat esittivät tulevalle sopimuskaudelle matka-, työaika- ja tilastotyöryhmien jatkoa sekä uusina työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmiä.

Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää valtiolla enemmän huomiota ja nähdäksemme työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmässä on mahdollista viedä eteenpäin jukolaisille tärkeitä työelämän laatua parantavia asioita, korostaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Työnantajalla ja palkansaajilla oli eriävät näkemykset työura- ja työhyvinvointikysymysten käsittelystä.

Meille on tärkeää edistää työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista, yhtenä esimerkkinä tästä ovat omien ikääntyvien vanhempien hoitotilanteet, tarkentaa Nieminen.

Huolimatta parituntisesta keskustelusta sopimustavoitteita ei ole vielä kokonaisuudessa käyty läpi. Työnantaja on suhtautunut esitettyihin tekstimuutoksiin varauksellisesti.

Tavoitteiden läpikäyntiä jatketaan seuraavassa tapaamisessa torstaina 5.3.

Avainta-neuvotteluissa ei vielä avattu tavoitteita

JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo, että tapaamisessa käytiin lähinnä läpi työehtosopimusten teksteihin liittyviä teknisiä ja stilistisiä asioita.

Varsinaisia neuvottelutavoitteita osapuolet eivät ole avanneet vielä. Tavoitteena on, että ensin saadaan valmiiksi tekniset muutokset. Neuvotteluilmapiiri on edelleen varsin keskusteleva ja yhteistyökykyinen.

Sovimme myös, että seuraavassa neuvottelussa käymme tarkemmin läpi työaikapankkiin vuodelta 2016 liittyvää suositusta.

Avainta-alojen neuvottelut jatkuvat 28.2.