24/02/2023

Valtion työmarkkinaratkaisu on hyväksytty

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat 22. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025. Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen eilen torstaina 23. helmikuuta.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

Palkat nousevat 6 %

Vuosi 2023: Palkat nousevat 1. toukokuuta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia. Lisäksi huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Vuosi 2024: Palkat nousevat 1. maaliskuuta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2 prosenttia. 1. maaliskuuta lukien toteutettavana on paikallisesti 0,5 prosentin suuruinen virastoerä.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista.

Tekstimuutokset tukevat perhe-elämää ja tasa-arvoa

Sopimukseen sisältyy myös tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa kestoltaan 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä.

Valtiolla työskentelee liki 80 000 palkansaajaa, joista noin 40 prosenttia turvallisuussektorilla.

Käsittely etenee nyt valtioneuvostoon

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Valtion työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL.

Neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen prosessi etenee niin, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvoston käsittelyn jälkeen myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Valtioneuvosto ja eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsittelevät sopimusta ensi viikolla: Valtion työmarkkinaratkaisu hyväksytty  | VM 23.2.2023

Valtion työmarkkinaratkaisu on hyväksytty

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti