11/02/2022

Vuoden 2021 opinnäytetyöstipendit jaettu

Suomen Fysioterapeuttien hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2022 vuoden 2021 fysioterapian opinnäytetyöstipendien saajat. Opinnäytetyöstipendin kriteerien mukaan opinnäytetyön aiheen tulee olla yleisesti merkittävä fysioterapian ammatin kehittämisen kannalta.

500 euron arvoinen opinnäytetyöstipendi myönnetään vuosittain sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon sarjassa. Vuoden 2021 palkitut ovat:

Alempi korkeakoulututkinto -sarja:

Siru Koskelainen, Anna Mantere ja Juulia Raatikainen Laurea-ammattikorkeakoulusta työllä: Fysioterapeuttien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä kroonisen kivun hoidossa: Kivun Kera -hoitomalli.

Ylempi korkeakoulututkinto -sarja:

Marianne Himberg Turun ammattikorkeakoulusta työllä: Syöpäpotilaiden liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen syöpähoitojen aikana.

Lämpimät onnittelut stipendin saajille!