08/10/2019

Vuoden Fysioterapeutti 2019 on Jyrki Kettunen!

Mitä sinun kannattaa tehdä missäkin tilanteessa, jotta potilas saa parhaan mahdollisen hoidon? Moni fysioterapeutti on tuon kysymyksen edessä päivittäin ja vastauksen siihen tarjoaa tieteelliseen näyttöön pohjautuva toiminta. Hoitosuositus on tieteelliseen näyttöön ja alan asiantuntijoiden näkemykseen perustuva työkalu, josta fysioterapeutti saa tietoa ja tukea työnsä hoitamiseen.

Terveystieteiden dosentti Jyrki Kettunen on käytännönläheinen tutkija ja fysioterapiasuositustyön vahva tekijä Suomessa. Kettunen sai tunnustuksena työstään valinnan vuoden 2019 fysioterapeutiksi. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tutkimuksesta, ensin silloisessa Orton Invalidisäätiössä ja vuodesta 2010 lähtien ammattikorkeakoulu Arcadassa. Kettunen korostaa myös tutkimusetiikan tärkeyttä kaikessa tutkimus- ja kehitystyössä.

Ammattikorkeakoulussa tutkimustyö on käytännönläheistä ja soveltavaa

Kettunen painottaa tutkimustiedon ja uuden tiedon soveltamisen merkitystä ammattitaidolle. Kehitystä seuraamalla alalle valmistuvat ammattilaiset saavat parasta oppia ja kliinistä työtä tekevät fysioterapeutit voivat toimia tehokkaasti. Tutkitut ja testatut menetelmät toimivat ammattilaisen työkaluina. Kettusen mielestä kuntoutuksen tutkimukseen kannattaa Suomessa panostaa.

Aina Helsingissä asunut Kettunen oli nuorena kiinnostunut ihmisestä ja biologiasta. Kun stadissa sattui olemaan alan koulu, hän opiskeli lääkintävoimistelijaksi, valmistui 1983, ja harjoitti ammattia 15 vuotta. Perusliikunta on sitä aina aktiivisesti harrastaneen Kettusen lempiharrastus. Väitöstyönsä hän teki entisistä suomalaisista huippu-urheilijamiehistä. Kettusen mukaan hänellä kävi hyvä tuuri, kun hän pääsi väitöstyössään liikuntalääketieteen huippu-osaajien oppiin.

Emeritusprofessori Seppo Sarnan kokoamaa urheilijakohorttia on seurattu jo 50 vuotta. Fysioterapeuttina erityiskiinnostuksenani on ollut urheilijoiden toimintakyky, Kettunen kertoo.

Takana paljon osaamista

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen kuvailee Kettusta varmaksi, rauhalliseksi ja rautaiseksi ammattilaiseksi, jonka osaaminen on edistänyt merkittävästi fysioterapiasuositusten kehittymistä. Kettunen on ollut peruspilari liiton omien suositusten syntyprosessissa.

Suositukset ovat ammattikunnallemme tärkeitä työkaluja. Ne perustuvat kattavasti koottuun tietoon, siihen syventymiseen ja sen arviointiin. Kliinisen työn tekijä saa suosituksesta varmuuden, että näin minun kannattaa tehdä ja lähteä liikkeelle, Mäkinen muistuttaa.

Vuoden fysioterapeutti on fysioterapia-alan esikuva, innovatiivinen toimija ja tunnustettu vaikuttaja, jonka valitsevat ehdotusten pohjalta Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy.

 

Lisätietoja antavat:

Jyrki Kettunen, p. 045 678 6689, jyrki.kettunen@arcada.fi
Tiina Mäkinen, p. 040 507 7382, tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi