28/09/2022

Vuoden Fysioterapeutti Marko Grönholm innostaa oivaltavaan liikeoptimismiin

On hyödyllistä tutkia, mitä löytyy oman alan ulkopuolelta ja avartaa ehkä rajoittunutta katsantokantaa.

Hain poikkitieteellisiä lähestymistapoja; esittävästä taiteesta, urheilusta, kuntouttavasta toiminnasta, filosofiasta. Sain todella hyviä oivalluksia, joita voin soveltaa omassa fysioterapeutin työssäni.

Näin kertoo Marko Grönholm, joka alkoi 10 vuotta sitten tarkastella ammatillisesti fysioterapeuttien tekemiä liikkeen ja liikkumisen toimenpiteitä. Hän havaitsi, että keskittyminen oli pienissä yksityiskohdissa ja monimuotoisuus unohtui. Grönholmin tutkimusmatka arjen työssä jatkuu.

–Koen vahvuudeksi ja alaa kehittäväksi asiaksi sen, että teen erittäin tiivistä yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten, eritoten ortopedien kanssa.

Grönholm hyödyntää oppejaan käytännön työssä Terveystalossa Turussa. Motorinen oppiminen, liikevariaatiot, liikkumisstrategiat ja -tavat; uudet tavat tehdä työtä ajavat häntä eteenpäin. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä asioita kehon monipuoliseksi hyödyntämiseksi liikkeessä.

–Terve kriittisyys oma työtä ja alaa kohtaan on paikallaan. Olen herättänyt ajatuksia ja tuonut väreilyä kentälle haastamaan perinteisiä ajattelumalleja. Jokainen meistä haluaa tehdä oman työnsä mahdollisimman hyvin, miksemme tekisi vieläkin paremmin.

Aktiivista edistämistä

Grönholmin aktiivisuus ei jää pelkkään vastaanottotyöhön ja ihmisten auttamiseen, joksi hän työnsä kokee. Hän jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kouluttaa ahkerasti ja julkaisee podcasteja yrityksensä Movement Physion kautta. Hän on ollut mukana tuottamassa seitsemää alan ammattikirjaa tekemällä niihin laajasti käännöstyötä.

Akuutit vammat, leikkausten jälkeiset kuntoutukset, pitkittyneet kiputilat; siinä urheilutaustan omaavan Grönholmin työsarkaa, joka kohdistuu koululaisista työikäisiin. Painotus on nuorissa liikkuvissa ihmisissä, joiden rasitus- ja vammaperäisiä ongelmia hän selättää ennemmin mahdollisuuksia löytäen kuin rajoittamalla.

–Liikeoptimismi antaa mahdollisuuksia monimuotoiselle liikkeelle ja liikkumiselle.

Puhuttelee laajasti alaa

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen kuvailee Grönholmia innostusta huokuvaksi alan arvostetuksi ammattilaiseksi. Grönholm on uskaltanut tuoda fysioterapiaan uutta aallonharjalla olevaa lähestymistapaa, joka perustuu tutkittuun tietoon.

–Grönholm tekee moniammatillista yhteistyötä ja tuo uusia motivoivia tapoja harjoitteisiin. Hän kuuntelee herkällä korvalla, jakaa auliisti tietoa ja puhuttelee niin opiskelijoita kuin kokeneita kollegoja ilman vastakkain asettelua.

Mäkisen mukaan Grönholm tuo ammattikuntaa positiivisesti esille ja vie viestiä myös lääkärikuntaan. Viestintäkanavien runsas seuraajakunta kertoo isosta kiinnostavuudesta.

Vuoden fysioterapeutti on alan esikuva, innostava toimija ja tunnustettu vaikuttaja, jonka valitsevat ehdotusten pohjalta Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy.

Lisätietoja antavat:
Marko Grönholm, p. 050 585 8831, marko@movementphysio.fi
iina Mäkinen, p. 040 507 7382, tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi