04/09/2023

Vuorotteluvapaa- ja aikuiskoulutustukijärjestelmät uhkaavat päättyä elokuussa 2024 

Valtionvarainministeriö valmistelee parhaillaan hallitusohjelmaan kirjattua vuorotteluvapaa- ja aikuiskoulutustukijärjestelmien lakkauttamista. Molempien osalta lakkauttamisajankohdaksi on alustavasti kirjattu 1.8.2024, mutta tämä vaatii vielä eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen. Eduskuntapuolueiden sisällä on asiasta näkemyseroja, joten kaikki muutokset sekä hankkeiden sisällöissä että niiden toteutumisajankohdissa ovat vielä mahdollisia. 

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä vapautuu määräajaksi tehtäviensä suorittamisesta ja työnantaja on velvollinen palkkaamaan hänen tilalleen työttömän työnhakijan. Järjestelmän tarkoituksena on ollut tukea työssä jaksamista tarjoamalla työntekijöille oikeutta pidempään vapaaseen. Samalla se edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille mahdollisuuden kartuttaa omaa työkokemustaan. 

Vuorotteluvapaan saaminen edellyttää vähintään 13 kuukautta kestänyttä palvelussuhdetta samaan työnantajaan. Aikaan voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 päivää.  

Mahdolliset suunnitelmat vuorotteluvapaasta ehtii hyvin vielä toteuttaa siinäkin tapauksessa, että alustava lakkauttamisajankohta elokuussa 2024 toteutuu. Suunnitelmissa kannattaa kuitenkin jo edetä ripeästi. Vielä tässä vaiheessa ei esimerkiksi ole tiedossa, pitäisikö vapaan olla kokonaisuudessaan pidettynä ennen heinä-elokuun vaihdetta 2024, vai riittääkö että sen on aloittanut tähän mennessä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut tiedottavansa asiasta lisää sitä mukaan, kun hanke etenee. 

Aikuiskoulutustukea voi vielä hakea koko 15 kuukauden ajalle

Myös aikuiskoulutustuen osalta lakkauttamisajankohdaksi on hallitusohjelmakirjauksen mukaan suunniteltu elokuun alkua 2024. Tämänkin osalta tilanne on vielä varsin epäselvä ja valmisteluvaiheessa.  

Aikuiskoulutustuki on palkansaajille ja yrittäjille myönnettävä, omaa ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin suunnattu tukimuoto. Tukea voi saada 15 kuukauden ajan joko yhtäjaksoisesti tai pienemmissä osissa. Tuen saaminen edellyttää kokoaikaista tai osittaista opintovapaata. Palkansaajien aikuiskoulutustuki on sidoksissa aiempiin ansioihin, yrittäjillä tukisumma on kiinteä. 

Vielä toistaiseksi tukea voi hakea koko 15 kuukauden jaksolle, mutta tarkempaa tietoa mahdollisen muutoksen aikataulusta tai siirtymäajoista ei tällä hetkellä ole. Työllisyysrahaston mukaan mahdollinen lakimuutos ei kuitenkaan voi vaikuttaa sitä ennen myönnettyihin tukiin, eli nyt myönnetyt tuet maksetaan tukiajan loppuun saakka myös elokuun 2024 ylittävältä osalta. 

Lue lisää: https://www.aikuiskoulutustuki.fi/ajankohtaista-aikuiskoulutustuesta/