29/06/2020

Yksityiselle terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos


Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointiala HALI ry saavuttivat 25.6.2020 neuvottelutuloksen yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Sopimuksen hyväksymisestä päätettiin sopijaosapuolten hallinnoissa viikonlopun aikana. Suomen Fysioterapeuttien osalta päätös hyväksymisestä tehtiin Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n toimesta, jonka kautta kuulumme Terveyspalvelualan Unioniin. 

Palkkoihin kaksi yleiskorotusta ja kiky-tunnit pois

Uusi 25 kuukauden sopimuskausi kattaa ajanjakson 1.4.2020 – 30.4.2022 ja sisältää kaksi palkkojen yleiskorotusta. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien 1,3 % yleiskorotuksella ja 1.7.2021 lukien 2,0 % yleiskorotuksella. Palkkasopimuksessa täsmennettiin myös niin sanotun erityistekijälisän kriteerejä, ja palkkasopimus sekä sen soveltamisohje yhdistettiin luettavuuden ja soveltamisen helpottamiseksi. 

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu ja säännöllinen työaika lyhenee keskimäärin 30 minuuttia viikossa 31.8.2020 alkaen. Lisäksi työaikamääräyksissä tehtiin pieniä, lähinnä työaikalain muutoksista johtuvia täsmennyksiä. 

Vuosilomamääräyksiin merkittävä uudistus

Vuosilomamääräyksissä tehtiin suuri rakenteellinen uudistus. Vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) siirrytään 1.4.2022 alkaen lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko). Tämä tarkoittaa, että lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään vain työpäiville (maksimissaan 5 päivää/vko). Uusi järjestelmä niveltyy paremmin noudatettavaan työaikasijoitteluun, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa. 

Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut käytössä julkisella sektorilla jo useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön siirtymäajan jälkeen, eli 1.4.2022 alkaen kertyvien vuosilomien osalta. 

Lomaraha on jatkossa mahdollista vaihtaa vapaaksi, mikäli siitä tehdään lomanmääräytymisvuosittain sopimus työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Tämän jälkeen yksittäinen työntekijä voi sopia työnantajan kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. 

Muutokset perhevapaisiin sekä henkilöstön edustajien asemaan

Perhevapaiden osalta uusi sopimus sisältää jo syntyneen oikeuskäytännön mukaisesti linjatun täsmennyskirjauksen. Jatkossa hoitovapaalta suoraan uudelle äitiyslomalle jäävä saa äitiysvapaan ajalta normaalisti työehtosopimuksen mukaisen äitiysvapaan palkan 72 arkipäivän ajalta. 

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien, eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen, palkkioita n. 5 – 10 %. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen luottamustehtävistä johtuvaa työstävapautusaikaa pidennetään. Työsuojeluvaltuutettuja koskevat sopimusmääräykset kirjataan lisäksi erilliseen liitteeseen. 

 

Lisätietoja:
www.terveyspalvelualanunioni.fi 

Liitosta saat apua työelämän asioissa 

Kesäaikana työelämään liittyvissä asioissa yhteydenotot: toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590