01/07/2022

Yksityisen sektorin työehtosopimukset on hyväksytty

Suomen Fysioterapeuttien jäseniä edustava Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointiala HALI ry ovat 1.7.2022 hyväksyneet Terveyspalvelualan työehtosopimuksen vuosille 2022-2024.

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024 (24 kk). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2022 lukien 2,0 prosentin yleiskorotuksella ja 1.6.2023 lukien 1,9 prosentin yleiskorotuksella.

Jos verrokkialojen (teknologiateollisuus ja kemian perusteollisuus) palkkaratkaisuissa syntyy 1,9 prosenttia korkeampi korotustaso, on terveyspalvelualan palkankorotus vähintään samansuuruinen. 1,9 prosentin ylittävästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia jaetaan paikallisena eränä.

Palkkasopimuksen erityistekijälisien perusteita täsmennettiin ja tehtäväkuvausten laatimista vahvistettiin työn vaativuustekijöiden tunnistamisen parantamiseksi. Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisen perusteita selkeytettiin.

Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistuksen tärkeä tavoite tasa-arvon parantumisesta työelämässä toteutui terveyspalvelualan sopimusneuvotteluissa. Jatkossa raskaana oleva työntekijä saa täyttä palkkaa raskausrahakauden ensimmäiseltä 40 arkipäivältä ja kummallekin vanhemmalle maksetaan täysi palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä. Sopimusratkaisu tukee sukupuolineutraalia perhekäsitystä ja parantaa vanhempien keskinäistä tasa-arvoa sekä helpottaa perheiden työn ja arjen yhteensovittamista. Saavutettu perhevapaaratkaisu on yksi kevään työmarkkinakierroksen edistyksellisimmistä.

Henkilöstön edustajien asema ja korvaukset paranevat

Sopimusratkaisussa korotetaan henkilöstön edustajien, eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita noin neljällä prosentilla. Sopimusratkaisussa korostetaan luottamusmiesten ja työnantajan edustajien paikallisen yhteistyön tärkeyttä. Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen jäsenten on myös aiempaa helpompaa valita keskuudestaan Unionilainen luottamusmies.

Vuosilomamääräykset muuttuvat edellisen sopimuksen linjausten mukaisesti

Vuosilomien kertymisessä siirrytään 1.4.2022 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko). Niin sanottujen lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään jatkossa vain työpäiville (enintään 5 päivää/vko). Uusi järjestelmä sopii nykyaikaiseen työelämään, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa.

Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut julkisella sektorilla käytössä jo useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2022 alkaen kertyneiden vuosilomien osalta.

Sopimusratkaisu saavutettiin myös yksityisellä sosiaalipalvelualla

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus on käytössä mm. yksityisissä asumispalveluyksiköissä. Saavutetussa sopimusratkaisussa kurotaan kiinni palkkaeroa muihin sektoreihin nähden. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022 – 30.4.2024 (24 kuukautta). Palkankorotuksista sovittiin vain yhdelle vuodelle. 1.9.2022 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 prosenttia ja vähimmäistaulukkopalkkoja 0,8 prosentilla, eli palkankorotukset ovat yhteensä 2,8 prosenttia. Sopimusratkaisussa parannettiin lisäksi monin tavoin mm. työhyvinvointia ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. Perhevapaauudistus toteutettiin uuden lainsäädännön mukaisesti.

Yksityisen sektorin työehtosopimukset on hyväksytty

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti