02/05/2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät

Pitkään jatkuneet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät juuri ennen vappua tuloksettomina. Työntekijäpuoli ja työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry eivät ole päässeet sopuun palkankorotusten suuruudesta ja vaadittujen tekstimuutosten kustannusvaikutuksista.

Ristivetoa sekä palveluntuottajien että työntekijöiden asemasta

Osapuolten näkemykset eroavat muun muassa siinä, miten kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille aiemmin neuvoteltu merkittävästi yleistä linjaa parempi palkankorotustaso tulisi huomioida yksityissektorilla. Käytännössä sosiaali- ja varhaiskasvatusalan yritykset kilpailevat samasta osaavasta työvoimasta kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa, joten työntekijäpuolta edustavien järjestöjen mukaan palkkaratkaisujen tulisi noudattaa samaa linjaa.

HALI ry:n mukaan se ei voi suostua näin suuriin korotusvaatimuksiin, koska alan yrittäjien asema on heikko. Valtaosa yrityksistä myy palveluitaan kunnille ja hyvinvointialueille, jotka maksavat hankkimistaan ostopalveluista merkittävästi vähemmän kuin mitä sama palvelu maksaisi julkisesti tuotettuna.

Pohjimmiltaan kysymys on siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusrakenteessa on suuria puutteita, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

–Ongelma korostuu erityisesti sosiaalipalvelualalla ja tähän vaadittaisiin työehtosopimusneuvotteluita kokonaisvaltaisempaa keskustelua. Toivottavasti nyt käytävissä hallitusohjelmaneuvotteluissa kiinnitetään huomiota siihen, että sote-rahoituksella on vaikutusta myös työmarkkinoihin., Mäkinen jatkaa.

Sopimukseton tila mahdollistaa työtaistelutoimet

Nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi huhtikuun loppuun, joten yksityinen sosiaalipalveluala on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhan työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan siihen asti, kunnes uusi sopimus saadaan solmittua. Sopimukseton tila mahdollistaa myös työtaistelutoimet.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä on sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatusalan yrityksiä ja järjestöjä, joissa työskentelee yli 72 000 työntekijää.