16/02/2022

Yliopistosektorin neuvotteluissa käsiteltiin määräaikaisten asemaa

Yliopistosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut jatkuivat tiistaina 15.2.2022. Palkansaajajärjestöt haluavat parannusta määräaikaisten asemaan. Työsuhteen on vastattava tarjolla olevan työn kestoa. Yliopistosektorilla työskentelee noin 34.000 palkansaajaa.
Tapaamiset on teemoitettu ja tänään esillä olivat muun muassa määräaikaisuudet, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho.

JUKOn tavoitteena on, että yliopistot voivat tehdä määräaikaisia työsopimuksia vain työsopimuslaissa ja yliopistoja koskevassa lainsäädännössä mainituin perustein ja että kestoltaan määräaikaisen työsuhteen on vastattava koko tarjolla olevan työn kestoa.

Aho huomauttaa, että reilusti yli puolet yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä työskentelee jatkuvasti määräaikaisina pätkätyöläisinä. Ero muihin palkansaajiin on poikkeuksellisen suuri, kun viime vuonna kaikista palkkatyötä tekevistä miehistä noin 15 prosenttia ja naisista 20 työskenteli määräaikaisina.

JUKO ja sen jäsenliitot ovat muistuttaneet yliopistoja pätkätyöntekijöistä ja muun muassa perusteettomista määräaikaisuuksista myös sopimuskausien aikana. Blogi: Määräaikaisuus on aina poikkeus säännöstä myös yliopistossa

Tiistain tapaamisessa neuvottelijat käsittelivät myös yliopistosektorin alustavia palkkatilastoja.

Yliopistosektorin neuvottelut jatkuvat 18. helmikuuta.