31/03/2020

Yrittäjä, olethan tutustunut tarjolla oleviin tukimuotoihin?

Koronavirusepidemia on aiheuttanut suuria vaikeuksia kaikkien kokoluokkien yrityksille. Tilannetta helpottamaan on nyt luotu erilaisia rahoitusmalleja. Eduskunnan 26.3.2020 hyväksymä lisätalousarvio tulee voimaan 31.3. ja se sisältää miljardin euron lisäyksen yritystukiin koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjille apua on tulossa kunnilta.

Yrittäjäkentässä on nyt todella paljon yksinyrittäjiä, jotka ovat kaiken avun tarpeessa. Toivottavasti uudet kunnalliset tukipalvelut saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti, toteaa Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

Lue lisää täältä:
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Kuntien tuki yksinyrittäjille

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhdessä Kuntaliiton kanssa rahoitusmallin, jolla yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tuki on harkinnanvarainen ja sen saamisen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronaviruksen aiheuttamaa katkoa liiketoimintaan. Tuettavalla yrityksellä ei saa myöskään olla verovelkoja. Tukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa.

Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta.

Lue lisää täältä:
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian

ELY-keskukset tukevat pienyrittäjiä

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsivien yritysten kehittämisavustuksiin. Rahoitus on avustusmuotoista ja kohdennettu yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä.

Avustuksen saamisen kriteerinä on yrityksen pyrkimys uudistua ja vahvistaa osaamistaan tilapäisesti koronaviruksen vuoksi vaikeutuneessa tilanteessa. Yrityksellä tulee myös olla kannattavan liiketoiminnan edellytykset jatkossa.

Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Lue lisää täältä:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Business Finlandin tuet pk-yrityksille

Business Finland tarjoaa liiketoiminnan kehitysrahoitusta Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille (6-250 työntekijää), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Toiminimiyrittäjät tai yksinyrittäjät eivät voi hakea rahoitusta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita ja toimintatapoja, mutta menetetystä myynnistä koituvaa tappiota ei sellaisenaan korvata. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).

Lue lisää täältä:
www.businessfinland.fi

Finnvera takaa yritysten luottoja pankkien kautta

Suorien yritystukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Hallitus kertoi 20.3.2020, että se mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille pääosin Finnveran takausten kautta.

Finnveralla on käytössään erilaisia takausmuotoja, joita haetaan oman pankin kautta. Koronavirusepidemiasta johtuvan lisääntyneen käyttöpääoman tarpeen vuoksi takausten ehtoja on osin kevennetty ja myöntämistä nopeutettu.

Lue lisää täältä:
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Yritys-Suomen neuvontapalvelu maksuvaikeuksiin joutuneille

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.