Jäsenalue
eAsiointi

Asiantuntija- ja luentopalkkiot

Palkkioita sovelletaan vuonna 2018 liiton järjestämissä kokous- ja koulutustilaisuuksissa, sekä asiantuntijatehtävissä. Palkkiot koskevat yksittäisiä (maksimissaaan 2 x 45 min ) luentoja – ja asiantuntijatehtäviä. Pidemmissä kokonaisuuksissa sovitaan tapauskohtaisesti.

LUENNOITSIJAN TUTKINTO KERTALUENTO
(€/tunti, ’a 45 min.)
ASIANTUNTIJAPALKKIO
(€/tunti)
AMK tai Vastaava
(+20 % erikoisasiantuntijanimike)
160 € 86 € (kuitenkin vähintään 115 €) *
Maisteri, YAMK tai vastaava
(+20 % erikoisasiantuntijanimike)
172 € 94 € (kuitenkin vähintään 140 €) *
Lisensiaatti 249 € 94 € (kuitenkin vähintään 140 €) *
Tohtori 326 € 94 € (kuitenkin vähintään 140 €) *

* jos kysymys on kertaluontoisesta asiantuntijana toimimisesta, silloin laskutus tämän mukaan.

 

Luentopalkkio sisältää luennon valmistamiseen ja pitämiseen käytetyn ajan.

Matkakustannukset korvataan julkisen kulkuneuvon mukaan.

Asiantuntijatoimintaan liittyvästä kirjallisesta lausunnosta laskutetaan työmäärän ja käytetyn ajan mukaan, kuitenkin vähintään 165 euroa.

Yrityksen laskuttaessa luentopalkkiota ALV (24 %) tulee sisältyä edellä mainittuihin suositushintoihin.