eAsiointi

Asiantuntija- ja luentopalkkiot

Palkkioita sovelletaan vuonna 2020 liiton järjestämissä kokous- ja koulutustilaisuuksissa, sekä asiantuntijatehtävissä. Palkkiot koskevat yksittäisiä (maksimissaaan 2 x 45 min ) luentoja – ja asiantuntijatehtäviä. Pidemmissä kokonaisuuksissa sovitaan tapauskohtaisesti.

LUENNOITSIJAN TUTKINTO KERTALUENTO
(€/tunti, ’a 45 min.)
ASIANTUNTIJAPALKKIO
(€/tunti)
AMK tai Vastaava
(+20 % erikoisasiantuntijanimike)
163 € 88 € (kuitenkin vähintään 117 €) *
Maisteri, YAMK tai vastaava
(+20 % erikoisasiantuntijanimike)
175 € 96 € (kuitenkin vähintään 143 €) *
Lisensiaatti 254 € 96 € (kuitenkin vähintään 143 €) *
Tohtori 333 € 96 € (kuitenkin vähintään 143 €) *

* jos kysymys on kertaluontoisesta asiantuntijana toimimisesta, silloin laskutus tämän mukaan.

 

Luentopalkkio sisältää luennon valmistamiseen ja pitämiseen käytetyn ajan.

Matkakustannukset korvataan julkisen kulkuneuvon mukaan.

Asiantuntijatoimintaan liittyvästä kirjallisesta lausunnosta laskutetaan työmäärän ja käytetyn ajan mukaan, kuitenkin vähintään 165 euroa.

Yrityksen laskuttaessa luentopalkkiota ALV (24 %) tulee sisältyä edellä mainittuihin suositushintoihin.