Liity jäseneksi
eAsiointi

Työaika

Työaikalaissa säädetään työajoista ja lakia sovelletaan sekä työ- että virkasuhteissa. Lain sisältö on pääosin pakottava. Ainoastaan erikseen mainituista säännöksistä voidaan sopia toisin työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.