Liity jäseneksi
eAsiointi

Suositus koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä

Lainsäädännön mukaan fysioterapeutti voi toimia tiiviinä osana koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, mutta Suomen Fysioterapeutit ry:n tekemän kyselyn (2019) perusteella fysioterapeutin vastaanotto toteutuu pääsääntöisesti terveys-asemilla. Tarvitaan toimenpiteitä, jotta lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky paranee ja kaikki koululaiset sekä opiskelijat pääsevät vaivatta fysioterapeutin vastaanotolle.

Kouluilla ja oppilaitoksissa työskentelevän fysioterapeutin tehtävänkuvaan kuuluvat sekä ennaltaehkäisevät toimet koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen toimintakyvyn lisäämiseksi että varhainen puuttuminen mm. tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Kouluilla ja oppilaitoksissa toteutuva fysioterapeutin vastaanotto nopeuttaa ja sujuvoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä.

Tämän Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Lasten Fysioterapia ry:n yhdessä laatiman suosituksen tarkoituksena on lisätä tietämystä fysioterapian mahdollisuuksista koululaisten ja opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukemiseksi kouluympäristössä. Lisäksi suosituksen tehtävänä on selkeyttää ja yhdenmukaistaa peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatun fysioterapian sisältöä.

» Lataa suositus tästä (pdf)

 

Suosituksessa on määritelty ne keskeiset tehtävät, jotka kuuluvat kouluilla ja oppilaitoksissa työskentelevien fysioterapeuttien työnkuvaan. Suositusta päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muutokset huomioiden, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta vastaaville esimiehille, opetustoimen johtajille, kuntapäättäjille ja kouluissa toimiville fysioterapeuteille. Se antaa tietoa myös muille terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille sekä muille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta ja sen mahdollisuuksista fyysisen toimintakyvyn tukemisessa.

Suosituksen tekemisestä on vastannut Fysioterapeutit kouluille -työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Suomen Fysioterapeutit ry:n varapuheenjohtaja Anu Pollari. Muina edustajina työryhmässä ovat toimineet Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Katri Partanen, Lasten Fysioterapia ry:n puheenjohtaja Reetta Tuomisto, fysioterapeutti ja lasten fysioterapian erikoisasiantuntija Nita Tolvanen, terveystieteiden maisteri Anu Granberg (Turun ammattikorkeakoulu), fysioterapeutti Elina Herttuainen (Lappeenrannan kaupunki, Liikuntatoimi), työfysioterapeutti Katja Hovi (Raahen kaupunki), terveystieteiden maisteri Katariina Pirnes (FYSIOS Akatemia), fysioterapeutti YAMK Heta Pollarinen (JIK peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä), fysioterapeutti Sirkka Ruokonen (Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä), terveystieteiden maisteri Kirsti Siekkinen (LIKES) ja fysioterapeutti Elisa Vesterinen (Kangasalan kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus).

» Lataa suositus tästä (pdf)