04 | Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara, Helsinki

Olen Helsingistä v. 1977 valmistunut ja neurologiseen fysioterapiaan sekä työfysioterapiaan erikoistunut erikoislääkintävoimistelija. Jyväskylän yliopisto -opintosuorituksia liikuntalääketieteestä, fysioterapiasta ja aikuiskasvatustieteestä. Yksinyrittäjänä olen toiminut v:sta 1982, siirtyen niskavamman jälkeen ikäihmisten ryhmiin ja aktivointiin sekä kotiutusasioiden koordinaatiotehtäviin. Kolmen lapseni neljä pikku-ukkoa sekä lähiviikkoina syntyvä prinsessa pitänevät sopivasti liikkeessä jatkossakin.

Tällä hetkellä jatkan 2007-2011 eduskuntatyötä Uudenmaan maakuntaliiton hallituksessa ja Helsingin kaupunginvaltuustossa tavoitteena vahvistaa mitattavaa, systemaattista ja tavoitteellista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, varhaista puuttumista sekä toimintakyvyn alenemista ennustavien sairastumisten ennaltaehkäisyä. Harrastuksena toimin Pääkaupunkiseudun hengitysyhdistyksen ja Vanhusten hyvinvointi ry:n puheenjohtajana sekä rannikkosotilaskotityössä.

Lääkinnällisen, moniammatillisen ja hallintoaloja ylittävän työ- ja toimintakykyä ylläpitävän ja parantavan kuntoutuksen rooli on entistä tärkeämpi väestön ikääntymisen, vähenevän työvoiman ja digitalisoituvien työympäristöjen takia.

  1. Kuntiin tarvitaan kuntoutuskoordinaattoreita yhdistämään opetusta, liikuntapalveluja ja soten myötä muuttuvien terveysalan toimijoita. Fysioterapeutti on oikea ammattilainen niihin tehtäviin.
  2. Valtakunnallisesti tulisi kehittää kuntoutusalan yliopisto-opintoja niin, että kliinisen kuntoutuksen perusopinnoista valmistuneet ja kuntoutukseen erikoistuvat lääkärit voisivat opiskella yhteisen loppututkinnon ja saada yhtäläiset mahdollisuudet kuntotuksen johto- ja suunnittelutehtäviin.
  3. Unelmani on edelleen kuntoutusammattilaisten yhteinen ammattiliitto, joka on vaikuttavuudeltaan enemmän kuin jäsentensä summa.
  4. Sote-palvelujen, kouluterveydenhuollon ja erilaisten kotipalvelujen painopiste on ohjattava nykyistä aktiivisemmin työ- ja toimintakyvyn sekä elämänlaadun vahvistamiseen. Itsenäinen ja hyvinvoiva kansalainen tarvitsee myös vähemmän hoivatyövoimaa.
  5. Kaikilla laatuvaatimukset täyttävillä kuntoutustoimijoilla tulee olla oikeus olla palvelun tuottajia avoimesti nähtävillä olevin tiedoin, laatuarvioin ja erilaisin maksujärjestelyin. Näin työllistetään ja mahdollistetaan lähipalvelut joka puolella Suomea.