06 | Anne Kärki

Anne Kärki, Pori

Maailma muuttuu ja fysioterapia sen mukana, kirjoitin aiheesta Fysioterapia –lehdessä 2009 ennakoiden vuotta 2017. Nyt on aika pysähtyä katsomaan, toteutuiko muutos ja pohtia seuraavia askeleita niin koulutuksen kuin fysioterapiatyön näkökulmasta. Ennakoin fysioterapian työvälineiden muutosta, etäohjauksen ja –seurannan lisääntymistä. Muutos on meneillään, terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät osin verkkopohjaiseksi sote-uudistuksen ja tietojärjestelmien muutoksen myötä. Miten fysioterapeutit ovat tässä ja palvelusuunnittelussa mukana ratkaisee sen, miten fysioterapia integroituu sote-palveluihin ja asiakkaan saavutettavaksi.

Olen fysioterapeutti, opettaja ja tutkija – toimin yliopettajana Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja ammatinharjoittajana. Olen toiminut pitkään suomenkielisen ja englanninkielisen fysioterapiakoulutuksen kehittämisessä ja opettajana Porissa. Fysioterapiakoulutuksen edunvalvonnassa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti olen ollut mukana parikymmentä vuotta. Olen osaltani pyrkinyt vaikuttamaan fysioterapiakoulutuksen kehittymiseen, jotta koulutus pystyy vastaamaan kansallisiin alan osaamisen tarpeisiin ja kansainvälisiin erityisesti Fysioterapeuttien Maailmanjärjestön koulutuksen tavoitteisiin.

Tutkijana olen tehnyt rintasyöpäleikattujen fysioterapiamenetelmien tutkimusta ja lymfaturvotuksen fysioterapian vaikuttavuuden, käytäntöjen ja kustannusten arviointitutkimusta. Tutkijatehtäviini on kuulunut mm. teknologian käytön esteiden ja mahdollisuuksien tutkimus sekä kansainväliset selvitykset toimintarajoitteisten henkilöiden syrjäytymisestä digitaalisessa yhteiskunnassa. Toimin opinnäytetöiden ohjaajana kuntoutuksen ylemmässä koulutuksessa, jossa opintoja suorittavista osalla on fysioterapeutin (amk) tutkinto. Korkeakoulussa työhöni kuuluu ajankohtaisena SataSote – uudistuksen verkostotyö, johon liittyy osaltaan kuntoutusalan toimintamallien kehittäminen.