09 | Anna Troberg

Anna Troberg, Espoo

Olen Anna Troberg Espoosta. Työskentelen Espoon sairaalan kuntoutuspäällikkönä. Takana on yli 20 vuoden työura espoolaisessa perusterveydenhuollossa. Suoravastaanottotoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta on kokemusta n. 8 vuoden ajalta. Tällä hetkellä katselen perusterveydenhuoltoa sairaalapalveluiden puolelta iäkkäiden kuntoutumisen näkökulmasta. Nykyisessä tehtävässäni korostuu moniammatillisen työskentely edistäminen, teknologian hyödyntäminen kuntoutuksessa sekä soteen valmistautuminen.

Pidän tärkeänä, että edustajistossa on laaja edustus eri tahoilla työskenteleviä fysioterapeutteja. Omina vahvuuksina pidän julkisten palveluiden laajan tuntemisen sekä fysioterapeuttien osaamiseen ja asiantuntijuuteen liittyviä asioita. Edustajiston rooli keskustelevana ja kantaaottavana toimijana on tärkeä.

Toimintaympäristön muutoksissa näen tärkeänä: Fysioterapeuttien asiantuntijuuden tunnistamisen ja hyödyntämisen soten mukanaan tuomissa muutoksissa. Työelämän ja oppilaitosten yhteistyön, jotta tulevaisuuden ammattilaiset vastaavat työelämän osaamistarpeisiin. Avoimuuden ammattiryhmän sisällä ja aktiivisuuden verkostoissa toimimisessa. Fysioterapeuttien yhteen hiileen puhaltamisen merkitys korostuu uudistuvassa toimintaympäristössä, jotta ääni saadaan vahvasti kuuluviin.