Liiton jäsenyhdistykset

KESKI-SUOMEN FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Sanna Paasu-Hynynen
p. 044 575 0555
sanna.paasu@gmail.com
jäsensihteeri Annika Luukko
p. 040 765 3095
luukkoannika@gmail.com
» www.keskisuomenfysioterapeutit.fi

Keski-Suomen Fysioterapeutit pitää tärkeänä toimintaansa aktiivisena paikallistason vaikuttajana fysioterapian tunnettavuuden edistämiseksi. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa järjestäen toiveiden mukaisia koulutuksia ja muita tapahtumia. Yhdistyksessä toimii kehittämishaluinen yrittäjätoimikunta sekä innovatiivinen opiskelijatoimikunta yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa.

KYMENLAAKSON FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Marita Rinne
p. 040 5256 720
marita.rinne@pp2.inet.fi
jäsensihteeri Sanna Immonen
p. 040 728 6310
sanna.e.immonen@gmail.com
» https://kyft.fi
LAPIN FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Titta Peteri
p. 040 591 1699
titta_peteri@hotmail.com
lapinfysioterapeutit@gmail.com.
jäsensihteeri Elina Eros
p. 050 4928 374
elina.eros@gmail.com
LASTEN FYSIOTERAPIA RY
pj. Silja Rauhansalo
p. 044 073 5557
silpukka@hotmail.com
jäsensihteeri Merja Jelekäinen
merja.jelekainen@gmail.com
» www.laft.fi

Lasten Fysioterapia ry yhdistää lasten fysioterapiasta kiinnostuneita fysioterapeutteja. Yhdistyksen tavoitteena on edistää toiminnallaan jäsentensä ammattiosaamista ja verkostoitumista. Yhdistys jakaa tietoa verkostoitumisen sekä monipuolisten koulutusten kautta ja näin edistää fysioterapeuttien ammatillisen tiedon, taidon ja osaamisen kehittymistä. Yhdistyksen toiminta mukautuu vaivattomasti jäsentensä tarpeisiin ja toteuttaa innokkaana jäsenten koulutustoiveita.

POHJANMAAN FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Niina Mäkynen
p. 040 763 4685
niina.makynen@gmail.com
jäsensihteeri Laura Järvi
p. 040 701 1404
jarvilaura@gmail.com
» www.pohjanmaanfysioterapeutit.fi

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää alueensa fysioterapeutteja ja toimia fysioterapian ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi, esim. järjestämällä koulutuksia sekä tukemalla jäsenten kouluttautumista kannustusrahalla. Lisäksi yhdistys toimii paikallisesti tukien ja edistäen fysioterapeuttien asemaa kehittyvällä ja uudistuvalla toiminta-alueella.

POHJOIS-SAVON FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Riina Myyryläinen
p.k. 045 113 5175
p.t. 044 740 2336
riinamyyrylainen@hotmail.com.
jäsensihteeri Jyri Multanen
» www.psft.fi

Pohjois-Savon Fysioterapeutit mahdollistaa alueen fysioterapeuteille verkostoitumisen erikoisosaamisen ja työskentelysektorin yli. Yhdistys järjestää koulutusta jäsenistön toiveiden mukaan. Se tekee vahvaa yhteistyötä fysioterapiakoulutuksen kanssa ja on kuulolla alueella tapahtuvassa kehityksessä kuntoutuksen ja fysioterapian saralla.

TAMPEREEN SEUDUN FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Mari Leskinen
p. 040 531 2267
leskmari@gmail.com.
jäsensihteeri Saija Karinkanta
p. 050 536 8674
saija.karinkanta@uta.fi
» https://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi
Tampereen Seudun Fysioterapeutit edistää jäseniensä asemaa järjestämällä jäsenilleen koulutusta sekä virkistäytymis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Yhdistys osallistuu myös valtakunnalliseen toimintaan kuulumalla Suomen Fysioterapeutteihin.
LOUNAIS-SUOMEN FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Mauri Katajisto
p. 040 755 6270
mauri.katajisto@lsft.fi
jäsensihteeri Heidi Niemi
p. 050 553 5626
heidi.niemi@lsft.fi
» www.lsft.fi

1927 perustettu Suomen vanhin fysioterapiayhdistys ei korkeasta iästään huolimatta ole kaavoihin kangistunut, vaan ketterä vastaamaan jäsentensä tarpeisiin. Yhdistys on alueellaan aktiivinen toimija ja tuo jäsentensä ääntä kuuluviin aina liiton tasolle asti. Monipuolinen koulutustarjonta on suunnattu niin valmistuneille fysioterapeuteille kuin opiskelijoille.

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS SANFY RY
pj. Kirsi Säynevirta
p. 050 438 9807
kirsi.saynevirta@neurotiimi.fi
jäsensihteeri Ulla Heinonen
p. 040 575 6226
ulla.heinonen@hus.fi
» www.sanfy.net

Sanfy on vuonna 1986 perustettu yhdistys, joka toimii koko maassa. Sanfy järjestää jäsenilleen laadukasta aikuisneurologiseen fysioterapiaan liittyvää koulutusta edulliseen hintaan. Apurahoja myönnetään vuosittain jäsenistölle hakemusten perusteella. Sanfy tiedottaa ajankohtaisista asioista nettisivuillaan ja kuukausitiedotteessaan.

SUOMEN GERONTOLOGIS-GERIATRINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY
pj. Annika Luukko
p. 040 765 3095
luukkoannika@gmail.com
jäsensihteeri Jenni Wirtanen
p. 050 339 2341
jenni.wirtanen@gmail.com
» https://sites.google.com/view/gergerfi
Ger-Ger -yhdistyksessä voit kehittyä ja kehittää ikäihmisten fysioterapiaa. Yhdistys kehittää alan asiantuntijuutta ja tunnettavuutta. Se vaikuttaa, kouluttaa ja verkostoituu omalla erikoisosaamisalueella. Seuraa yhdistystä Facebookissa (Gerontologis-Geriatrinen Fysioterapiayhdistys) ja liity jäseneksi (www.gerger.fi) jo tänään!
SUOMEN ORTOPEDISEN MANUAALISEN TERAPIAN YHDISTYS SOMTY RY
pj. Jessica Harju
pj@omt.org
sihteeri Tarja Salonen
somty.sihteeri@omt.orgToimisto:
Hallituskatu 11 C
33200 Tampere
p. (03) 2731 320
» www.somty.fi

SOMTY toimii kaikkien manuaalisesta terapiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys on vuodesta 1969 edistänyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian osaamista, luonut kansainvälisiä siteitä ja järjestänyt jäsenilleen korkealaatuista kurssi- ja koulutustoimintaa sekä Suomessa että maailmalla. Tervetuloa mukaan!

TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Merja Blomqvist
p. 040 715 5771
puheenjohtaja@tyofysioterapeutit.fi
sihteeri Katariina Mikkola
sihteeri@tyofysioterapeutit.fi
» www.tyofysioterapeutit.fi

Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeuttien toiseksi suurin jäsenyhdistys. Yhdistys edustaa jäseniään työterveyshuollon päätöksiä tekevillä tahoilla sekä tekee yhteistyötä alan koulutusta ja tutkimusta tuottavien tahojen kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on työfysioterapeuttien työhön vaikuttavan lainsäädännön sekä yhteiskunnallisten muutosten seuraaminen ja niihin vaikuttaminen. SOTE-uudistus ja sen vaikutus työterveyshuoltoon on yksi ajankohtaisista kokonaisuuksista. Katso lisää yhdistyksen kotisivuilta.

UUDENMAAN FYSIOTERAPEUTIT RY
pj. Piia Jääskeläinen
p. 040 060 0898
piia.aikio@gmail.com
sihteeri Olga Möller

Toimisto:
Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki
p. 050 454 4878
toimisto@uffi.fi

» www.uffi.fi

Uudenmaan Fysioterapeutit, eli tuttavallisemmin Uffi, on alueellinen yhdysside fysioterapeuttien välillä. Uffi pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä verkostoitumista sekä tarjoamaan monipuolista, laadukasta ja edullista koulutusta. Jäsenyys maksaa 19 € / vuosi, opiskelijoille jäsenyys on ilmainen. Tervetuloa joukkoomme!

SUOMEN PSYKOFYYSISEN FYSIOTERAPIAN YHDISTYS RY, PSYFY
pj. Kirsti Niskala
p. 050 566 6598
pj@psyfy.net
jäsensihteeri Reetta Kuntonen-Petäjäniemi
info@psyfy.net
» www.psyfy.net

PSYFY edistää psykofyysisen fysioterapian harjoittamista ja ammattitaitoa Suomessa. Yhdistyksen jäsenenä olet mukana erikoisalan kehityksessä ja luot tärkeitä ammatillisia kontakteja. Jäsenenä voit osallistua yhdistykseen laadukkaisiin koulutuksiin jäsenhinnalla ja olet osa aktiivista ammattiyhteisöä. Tervetuloa mukaan!