Liity jäseneksi
eAsiointi

Koulutukset

Suomen Fysioterapeuttien järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuminen:
https://suomenfysioterapeutit.tapahtumiin.fi/fi/

Täydennyskoulutus on fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille järjestettyä suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta. Tähän kuuluu myös korkeakoulujen järjestämä erikoistumiskoulutus. Täydennyskoulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta se on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Täydennyskoulutuksen on liityttävä työtehtäviin ja ammattiasemaan sekä niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on myös tukea työssä jaksamista.

Ammattitaidon ylläpitäminen on oikeus ja velvollisuus

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain edellyttämiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Täydennyskoulutuksen ja jatko-opintojen tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää yksilön ammattitaitoa, ja osaamista sekä tukea työelämän toimintaympäristöjen kehittymistä. Ammatillinen osaaminen ja yksilölliset kehittymistavoitteet suhteessa toimintaympäristön vaatimuksiin määrittävät yksilön täydennyskoulutustarpeen. Täydennyskoulutuksen tulee olla säännöllistä ja tarkoituksenmukaista.

Täydennyskoulutusta järjestävät useat eri tahot. Koulutus- ja tapahtumakalenterista löydät lisätietoja menossa olevista koulutuksista sekä Suomen Fysioterapeuttien että muiden järjestämänä.

Kuntoutusalan infowebinaarit

Lue lisää

"B-studio: Hoitoa vai kuntoutusta hoitajapulaan?

Lue lisää

Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteriin on koottu sekä liiton ja jäsenyhdistysten että ulkopuolisten tahojen järjestämää täydennyskoulutus fysioterapeuteille.

Lue lisää