Jäsenyys

Kuulumalla liittoon tuet omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Lisäksi saat runsaasti muita etuja, joista on hyötyä sekä ammatissa että vapaa-ajalla. Liiton jäsenenä olet oikeutettu myös kaikkiin kattojärjestömme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n sekä keskusjärjestö Akavan tarjoamiin etuihin.

Liiton jäsenmaksu on jäsenyyden muodosta riippuen joko kiinteä vuosimaksu tai tuloihin sidottu, prosenttiperusteinen maksu. Maksuissa on huomioitu myös erityistilanteet, kuten tilapäinen työelämästä poissa oleminen.

Palkkatyössä olevilla Suomen Fysioterapeuttien varsinaisilla jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on mahdollisuus Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyyteen ilman lisäkuluja. Työttömyyskassan kautta saatava ansiosidonnainen päiväraha on yleensä merkittävästi peruspäivärahaa parempi.