Koulutukset


Etsitkö jo pidettyjen koulutusten tallenteita?


 

Täydennyskoulutus on fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille järjestettyä suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta. Täydennyskoulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta se on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Ammattitaidon ylläpitäminen on oikeus ja velvollisuus

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain edellyttämiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Täydennyskoulutuksen ja jatko-opintojen tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää yksilön ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea työelämän toimintaympäristöjen kehittymistä. Ammatillinen osaaminen ja yksilölliset kehittymistavoitteet suhteessa toimintaympäristön vaatimuksiin määrittävät yksilön täydennyskoulutustarpeen. Täydennyskoulutuksen tulee olla säännöllistä ja tarkoituksenmukaista.

Täydennyskoulutusta järjestävät useat eri tahot. Koulutuskalenterista löydät sekä liiton, sen jäsenyhdistysten että ulkopuolisten tahojen järjestämää koulutusta.

Webinaarisarja fysioterapia-alalla tehtävästä kehittämistyöstä

5Liiton oma keskusteluohjelma