Kansainväliset yhteydet

Kuva: StephenC Photography

Suomen Fysioterapeuteilla on pitkät perinteet kansainvälisestä edunvalvonnasta. Siihen kuuluvat mm. yhteistyö ja tietojenvaihto maailman muiden fysioterapeuttiliittojen kanssa. Näin me saamme ajantasaisen kuvan fysioterapian kehityssuunnista ja viimeisimmistä tutkimustiedoista. Kansainvälisistä verkostoista saatua tietoa hyödynnetään kansalliseen edunvalvontaan.

Maailman fysioterapiajärjestö World Physiotherapy

Liitto oli vuonna 1951 mukana perustamassa Fysioterapeuttien maailmanjärjestöä (The World Confederation for Physical Therapy, WCPT) yhdessä 10 muun perustajajäsenmaan kanssa. Nykyisin maailmanjärjestöön kuuluu 127 jäsenmaata ja se edustaa yli 685 000 fysioterapeuttia ympäri maailmaa. Maailmanjärjestössä on viisi alueellista järjestöä: Afrikka, Aasia – Läntinen Tyynenmerenalue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka – Karibian alue ja Etelä-Amerikka. Maailmanjärjestön yleiskokous pidetään joka 4. vuosi ja tieteellinen kongressi joka 2. vuosi. Järjestön presidenttinä toimii kanadalainen Michel Landry ja pääsihteerinä australialainen Jonathon Kruger. Järjestön toimisto sijaitsee Lontoossa.

Maailmanjärjestön keskeinen tehtävä on toimia maailmanlaajuisesti fysioterapian ja fysioterapeuttien aseman edistäjänä ja tehdä yhteistyötä keskeisten sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien kansainvälisten organisaatioiden, kuten WHO kanssa. Maailmanjärjestö kerää alaan liittyvää tietoa ja välittää sitä edelleen jäsenmaille. Yleiskokouksessa hyväksytyt linjaukset ja julkilausumat tukevat jäsenmaiden edunvalvontaa.

» http://world.physio/

Kansainväliset erikoisalayhdistykset

Maailmanjärjestön yhteystyökumppaneina ovat kansainväliset fysioterapeuttien erikoisalayhdistykset (specialty groups), jotka yleiskokous hyväksyy niille asetettujen kriteereiden mukaan. Kansallisilla erikoisalayhdistyksillä on mahdollisuus liittyä kansainvälisiin erikoisalayhdistyksiin liiton suosituksella.

Tällä hetkellä maailmanjärjestöllä on 14 erikoisalayhdistystä:

International Acupuncture Association of Physical Therapists (IAAPT)

International Organisation of Aquatic Physical Therapists (IOPT)

International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists (ICCrPT)

International Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy (ISEAPT)

International Physical Therapists for HIV/AIDS, Oncology, Hospice and Palliative Care (IPT-HOPE)

International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT)

International Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH)

International Neurological Physical Therapy Association (INPA)

International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health (IFPTOHE)

International Association of Physical Therapists working with Older People (IPTOP)

International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP)

International Private Physical Therapy Association (IPPTA)

International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT)

International Organization of Physical Therapists in Women’s Health (IOPTWH)

» https://world.physio/specialtygroups

Yksityissektorin fysioterapian kansainvälinen järjestö IPPTA

Liitto on jäsen kansainvälisessä yksityissektorin fysioterapian järjestössä (The International Private Physical Therapy Association, IPPTA), jonka tavoitteena on edistää ja tukea kansainvälisesti yksityissektorin fysioterapian kehitystä luomalla väyliä yhteydenpidolle ja tiedonvälitykselle.

» http://world.physio/ippta

Fysioterapeuttien Euroopan aluejärjestö

Fysioterapeuttien Euroopan aluejärjestön (The European Region of World Physiotherapy) jäsenenä liitto on ollut vuodesta 1998, jolloin aluejärjestö muodostettiin yhdistämällä kaksi aiempaa Euroopan tasolla toiminutta järjestöä. Liitto oli aiemminkin jo molempien järjestöjen jäsen. Euroopan aluejärjestössä on tällä hetkellä 38 jäsenmaata ja se edustaa 173 000 fysioterapeuttia. Yleiskokous pidetään joka toinen vuosi ja koulutukseen liittyvä kongressi noin joka neljäs vuosi. Järjestön puheenjohtajana toimii Esther-Mary D’arcy ja pääsihteerinä Aitor Carpio.

Euroopan aluejärjestön kautta liitto saa ajantasaista tietoa. Me pystymme vaikuttamaan yhdessä erityisesti Euroopan unionin valmistelemiin, ammattialaamme liittyviin asioihin. Aluejärjestö myös kerää ja julkaisee tilastotietoa mm. jäsenmaiden koulutuksesta, ammatin asemasta ja säätelystä sekä fysioterapeuttien määrästä. Euroopan tasolla keskeisiä ja erityisesti jäseniä kiinnostavia asioita ovat toiseen maahan työskentelemään siirtymiseen liittyvät seikat ja neuvonta. Aluejärjestö on julkaissut jäsenmaiden ja fysioterapeuttijäsenten käyttöön tarkoitettuja, mm. koulutukseen ja ammatinharjoittamiseen liittyviä asiakirjoja ja standardeja.

» www.erwcpt.eu

Pohjoismaat

Pohjoismaiden fysioterapeuttiliittojen keskinäisellä yhteistyöllä on vahvat ja pitkät perinteet. Vuosittaisia kokouksia on pidetty jo vuodesta 1965 vuorotellen kussakin maassa. Kokouksessa valmistellaan yhdessä asioita ja nimityksiä kansainvälisten järjestöjen kokouksiin sekä käsitellään pohjoismaiden välillä vallitsevia keskeisiä asioita sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisesti fysioterapiassa. Aktiivista tietojenvaihtoa fysioterapian aseman edistämiseksi käydään jatkuvasti. Maailmanjärjestön tieteellisessä kongressissa pohjoismailla on ollut yhteinen näyttelyosasto useita kertoja.

Islanti: Félag sjúkraþjálfara » www.physio.is

Norja: Norsk Fysioterapeutförbund » www.fysio.no

Ruotsi: Fysioterapeuterna » www.fysioterapeuterna.se

Tanska: Danske Fysioterapeuterwww.fysio.dk

Viro

Viron fysioterapeuttiliiton kanssa yhteistyö alkoi 1990-luvun alussa ja jo nyt päättyneenä twinning-toimintana, jolloin järjestettiin yhteisiä koulutustilaisuuksia ja suomalaisia luennoitsijoita Viron liiton koulutuksiin. Nyttemmin yhteistyö on ollut tapaamisia ja tietojen vaihtoa.

Viro: Eesti Füsioterapeuttide Liit » www.fysiot.ee