Palkkasuositusten perusteet

Työehtosopimuksissa (TES) on sovittu vähimmäispalkkojen ohella monista työsuhteen eduista, jotka ovat työntekijän kannalta työlainsäädäntöä edullisempia. TES:n vähimmäispalkkaa on aina tarkasteltava suhteessa muihin sovittuihin etuihin.

Yksityisellä sektorilla ei ole yleissitovaa fysioterapia-alan työehtosopimusta, jonka vuoksi monet fysioterapeutit sopivat työsuhteen ehdoista suoraan työnantajansa kanssa. Monesti asianmukaisen palkkatason määrittäminen on sekä työnantajille että työntekijöille haastavaa.

Suomen Fysioterapeutit ry:n palkkasuositusten lähtökohtana on käytetty Terveyspalvelualan Työehtosopimusta (TPTES), joka on käytössä esimerkiksi yksityisillä lääkäriasemilla ja kuntoutuslaitoksissa.

Työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta edullisesti mm. seuraavista eduista (listaus ei ole tyhjentävä):

 • Työkokemuslisä, iltatyön lisä, lauantaityön lisä
 • Erityistekijälisä / tehtäväkohtainen lisä
 • Henkilökohtainen lisä
 • Lomaraha
 • Lyhyempi työaika (38 h 15 min vs. 40 h viikossa)
 • Pidempi vuosiloma (1–2 viikkoa vuodessa enemmän)
 • Arkipyhäkorvaukset
 • Pidempi sairausajan palkka
 • Palkallinen tilapäinen hoitovapaa
 • Lääkärikäynnit työajalla
 • Palkalliset perhevapaat

Palkkasuosituksissa on lähdetty siitä, että ilman työehtosopimusta palkkaan on kompensoitava ainakin lomaraha, pidempi työaika, arkipyhäkorvaukset ja pidempi vuosiloma. Kompensaatiot on laskettu TPTES:n vähimmäispalkan perusteella seuraavasti:

 • Lyhyemmän työajan kompensaatio: työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka (kk-palkka / 163) * 1,75 h / 5 työpäivää / vk * 21 työpäivää = tuntipalkka * 7,35 h = 4,51 % kuukausipalkasta
 • Lomarahan kompensaatio: kuukausipalkka * 0,5 / 12 kk = 4,17 % kuukausipalkasta
 • Arkipyhäkorvaukset:
  • 3 vakituista arkipyhää (pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai) = 3 arkipyhää * kk-palkka / 21 työpäivää / 12 kk = 0,25 * päiväpalkka = 1,19 % kuukausipalkasta
  • 8 vaihtelevaa arkipyhää, joista itsenäisyyspäivä palkallinen myös ilman työehtosopimusta. Kompensaatiossa huomioitu 7 arkipyhää ja vähennetty 50 % niiden ”arvosta”, koska osa osuu viikonlopuille. = 7 arkipyhää * kk-palkka / 21 työpäivää * 0,5 / 12 kk = 29,2 % päiväpalkasta = 1,39 % kuukausipalkasta
  • Arkipyhien kompensointi yhteensä 2,58 % kuukausipalkasta

Kompensoitu vähimmäispalkka on TPTES vähimmäispalkka korotettuna 11,26 %

 • Pidemmän vuosiloman kompensaatio: 10 vuoden jälkeen yksi viikko ja 15 vuoden jälkeen kaksi viikkoa
  • 10 v kompensaatio = 5 vapaapäivää * kk-palkka / 21 työpäivää / 12 kk = 1,98 % kuukausipalkasta
  • 15 v kompensaatio = 10 vapaapäivää * kk-palkka / 21 työpäivää / 12 kk = 3,97 % kuukausipalkasta

Pidemmät vuosilomat kompensoidaan korottamalla vähimmäispalkkaa 2 prosenttia 10 vuoden kohdalla ja 4 prosenttia 15 vuoden kohdalla.

 

Kaikkia työehtosopimusten etuja ei ole tässä vaiheessa kompensoitu palkkasuosituksiin, jotta ero käytännön ja suositusten välillä ei kasvaisi liian suureksi.

Nykyiset suositukset vastaavat yksityisellä sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien vuoden 2020 mediaanipalkkaa (2 815 €)Tilastokeskus.