Paremman työelämän puolesta

Akavan Ulosmarssistudio pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta 6.2.2024 (tallenne):


Työmarkkinakeskusjärjestö Akava toteutti poliittisena työtaistelutoimenpiteenä tiistaina 6.2.2024 klo 14-16 ulosmarssin, joka koski Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteisia jäseniä julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa), Tampereella ja Turussa ja osin muilla paikkakunnilla. Toimenpide koski myös opiskelijajäseniä edellä mainituilla paikkakunnilla.

Suomen Fysioterapeuttien jäsenistä työtaistelutoimenpiteen, eli ulosmarssin piirissä olivat Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden palveluksessa olevat työsuhteessa työskentelevät  jäsenet sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen fysioterapeuttiopiskelijat.

» Miten tähän on tultu? Lue taustaa täältä.


Ulosmarsseihin osallistuivat seuraavat Akavan jäsenjärjestöt: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.


Usein kysyttyä

(Sivu päivitetty 24.1.2024, lisäämme vastauksia alle jäsenistöltä saamiemme kysymysten pohjalta.)

Mikä on ulosmarssi poliittisena työtaistelutoimenpiteenä?

Poliittinen työtaistelu on liiton päättämä työtaistelutoimenpide, joista ulosmarssi on lyhytaikainen poistuminen työpaikalta. Poliittista työtaistelua voidaan kutsua myös poliittiseksi mielenilmaukseksi tai lakoksi. Se ei kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan.

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Nyt toteutettava ulosmarssi kohdistuu maan hallituksen toimia vastaan.

Miksi poliittinen työtaistelutoimenpide toteutetaan? Miksi ulosmarssi järjestetään?

Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava jäsenliittoineen, mukaan lukien Suomen Fysioterapeutit, vastustaa osaa hallituksen työelämätoimista. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta. Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Ulosmarssi toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla:

Suomen Fysioterapeuttien jäsenistä ulosmarssin piirissä ovat Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden palveluksessa olevat työsuhteessa työskentelevät  jäsenet sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen fysioterapeuttiopiskelijat.

Muiden akavalaisten liittojen toimesta ulosmarssi toteutuu pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa), Tampereella ja Turussa sekä osin muilla paikkakunnilla.

Kenellä on oikeus osallistua mielenilmaukseen?

Poliittinen mielenilmaisu on kaikkien perusoikeus (pois lukien virkasuhteiset), mutta jokainen päättää kuitenkin osallistumisestaan itse.

Koskeeko mielenilmaus liittoon kuulumattomia?

Kyllä koskee. Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta (pois lukien virkasuhteiset).

Kuka voi osallistua ulosmarsseihin edellä mainituilla paikkakunnilla?

Ulosmarsseihin voivat osallistua yllä mainittujen Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteiset jäsenet kyseisen järjestön tekemän järjestöpäätöksen mukaisesti (ks. sivun alku). Järjestöpäätöksellä jäsenjärjestöt ovat tarkentaneet ja rajanneet järjestökohtaisesti ne jäsenet, jotka voivat osallistua mielenilmaisuun (ulosmarssiin). Virkasuhteisille jäsenille poliittinen mielenilmaisu on laiton, joten he eivät voi osallistua ulosmarsseihin.

En ole varma voinko osallistua mielenilmaukseen?

Lähtökohtaisesti kaikki työsuhteiset voivat osallistua mielenilmaukseen. Virkasuhteiset eivät voit. Jos olet epävarma, ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi.

Työskentelen varhaiskasvatuksessa ja olen Suomen Fysioterapeuttien jäsen. Voinko osallistua jonkin muun liiton järjestämään poliittiseen työtaisteluun?

Kyllä voit. Kaikilla kansalaisilla, järjestäytymisestä riippumatta, on oikeus osallistua poliittisiin mielenilmauksiin. Huomioi kuitenkin, että työnantajasi voi pidättää sinulta palkan poissaolosi ajalta. Liitot päättävät mahdollisten lakkoavustusten maksamisesta jäsenilleen. Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä et saa lakkoavustusta osallistuessasi jonkin toisen liiton järjestämään poliittiseen työtaisteluun.

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä mielenilmauksen vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Akavan jäsenjärjestöt ovat päättäneet, etteivät maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta.

Olen opiskelija ja lukujärjestykseeni on ulosmarssin ajankohtana merkitty oppitunti, voinko joutua korvaamaan sen?

Opettaja voi määrätä korvaamaan pakolliseksi merkittyjä oppitunteja. Asiasta kannattaa keskustella etukäteen opettajan kanssa.

Olen opiskelija ja harjoittelujaksolla ulosmarssin aikana, voinko joutua korvaamaan poissaolotunnit?

Harjoittelun ohjaaja voi määrätä korvaamaan poissaolotunnit. Asiasta kannattaa keskustella etukäteen ohjaajan kanssa.

Onko ulosmarssiin pakko osallistua?

Osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen, jolla vastustetaan maan hallituksen työelämätoimia, on vapaaehtoista. Suomen Fysioterapeutit kannustaa osallistumaan järjestöpäätöksen mukaisesti.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää.

Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen mielenilmaisuun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Työnantaja ei saa esimerkiksi kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista.

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta?

Ei ole. Mielenilmaus ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Kohteliasta on kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle mielenilmaukseen osallistumisesta, jotta poissaolosi ei aiheuta kohtuutonta haittaa.

Työnantajani kieltää osallistumisen vedoten turvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön. Mitä teen?

Ulosmarssilla ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Sellaiset tehtävät, joihin tämä voi vaikuttaa, tehdään myös ulosmarssin aikana. Monella alalla ei ole hätä- tai suojelutyöksi tulkittavaa työtä, joten siihen vedoten työnantaja ei voi kieltää osallistumista. Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten kieltää osallistumasta mielenilmaukseen.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia?

Mielenilmaus on laillinen ja siihen on silloin oikeus osallistua. Työnantajasi ei voi kieltää sinua osallistumasta eikä rangaista osallistumisen perusteella. Seuraamuksia ei voi myöskään tulla työpaikoilla harjoittelussa oleville opiskelijoille, jotka osallistuvat mielenilmaisuun. Poissaolosta voi kuitenkin aiheutua palkanmenetystä tai opiskelijoilla velvollisuus korvata poissaolotunnit.

Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen työsuhteiseen työntekijään, joka osallistuu oman ammattiliittonsa päättämään poliittiseen mielenilmaukseen työaikana. Sanktioilla ei saisi edes uhata. Jos sinua uhataan seuraamuksilla, ole yhteydessä omaan liittoosi.

Ulosmarssi on keskellä työvuoroani. Palaanko työpisteelleni heti klo 16, kun ulosmarssi loppuu?

Lähtökohtaisesti töihin tulee palata heti, kun se mielenilmaisun päättymisen jälkeen on mahdollista.

Töistä poissaoloon vaikuttaa se, kuinka pitkä aika osallistumiseesi kuluu. Jos tulet paikalle kauempaa, menee sinulla myös matkoihin aikaa.

Voiko esihenkilö osallistua ulosmarssiin, vaikka hän olisi työnantajan edustaja?

Kyllä voi osallistua.

Voiko luottamusmies osallistua ulosmarssiin?

Kyllä voi osallistua.

Entä jos sairastun?

Jos sairastut ennen ulosmarssin alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa myös ulosmarssin ajalta. Toimita tällöin välittömästi lääkärin- yms. todistukset työnantajallesi.

Mitä jos en pääse mielenilmauksen tapahtumapaikalle?

Mikäli et pääse tai voi tulla paikalle, voit osoittaa tukea osallistumalla aiheesta käytävään keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja jakamalla mielenilmaisuun liittyviä postauksia.

Paremman työelämän puolesta - miten tähän on tultu?

Lue lisää