Paremman työelämän puolesta – miten tähän on tultu?

Hallitusohjelman valmistumisesta alkaen Akava jäsenliittoineen on pyrkinyt vaikuttamaan hallituksen työelämäuudistuksiin neuvotteluteitse ja sopimalla. Olemme pettyneitä siihen, että uudistuksillaan maan hallitus vie meitä kohti epävarmempaa ja huonompaa työelämää. Työmarkkinatilanne vaikeutuu yhä. Kannamme huolta siitä, että Suomen vahva yhteistyön perinne työelämän kehittämisessä on vaarassa päättyä, vaikka olemme sitoutuneet siihen kansainvälisin sopimuksin.

Tarvitsemme Suomessa pitkäjänteistä ja kestävää, osaamiseen perustuvaa kasvua sekä suomalaisen tavan tehdä uudistuksia sopimisen kautta.

Jos hallitusohjelman työelämäheikennykset toteutetaan, ne osuvat rankasti korkeakoulutettuihin ja muihin palkansaajiin, jotka osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan varmistavat Suomen menestyksen ja yhteiskunnan toiminnan. Heikennykset osuvat myös nuoriin ja opiskelijohin. Olemme huolissamme vastakkainasettelusta ja yhteiskunnan jakautumisesta.

Fysioterapeuttien kannalta erityisesti niin sanottuun vientivetoiseen malliin siirtyminen olisi kohtalokasta. Se estäisi yksittäisiä ammattiryhmiä koskevat palkkauksen kehittämisohjelmat, mikä tarkoittaisi erityisesti naisvaltaisilla sote-aloilla pysyvää palkkakuoppaan jäämistä.

Korostamme ratkaisuehdotuksia ja neuvotteluja

Akava on esittänyt ratkaisuehdotuksensa pääministeri Petteri Orpolle ja ehdottanut neuvottelujen aloittamista, mutta vastakaikua ei saatu. Siitä huolimatta Akava katsoo, että annetut ehdotukset auttaisivat saavuttamaan osaamiseen perustuvaa kasvua nykyisessä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa. Niiden avulla luotaisiin myös luottamusta ja tulevaisuudenuskoa.

Akava vastustaa monia hallituksen työelämäesityksistä, vaikka talouden tasapainottaminen onkin hyvä tavoite. Akavan näkemyksen mukaan toivottua talouskasvua edistäisi, että meillä olisi jatkossakin vakaat työmarkkinat ja tasapainoinen työelämä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä. Hän jaksaa ja haluaa kantaa vastuuta ja tehdä osansa Suomen menestyksen rakentamiseksi. Hän kehittää osaamistaan.

Akava jäsenliittoineen toivoo ja vaatii yhä neuvotteluja ja yhteistyötä. Haluamme jatkaa suomalaista tapaa tehdä uudistuksia neuvotellen. Tästä kerromme yhteisillä toimillamme ja viestinnällämme.

Vaadimme neuvotteluja, joilla uudistuksiin saadaan tasapainoa

Vaadimme, että hallitus ei toteuta muutoksia yksipuolisesti, tutkimatta heikennysten kokonaisvaikutuksia. Odotamme hallitukselta tasapainoisempaa työelämäuudistusten linjaa. Vaadimme, että hallitus ryhtyy toimiin ratkaistakseen kriisiytyneen työmarkkinatilanteen ja kutsuu koolle neuvottelut, joissa haetaan yhteistyöllä ratkaisuja.

Painotamme, että jokainen työelämän uudistuspäätös on arvioitava osaamisen näkökulmasta, tutkitun tiedon pohjalta. Niiden toteuttamisesta pitää neuvotella ja päättää sopimusyhteiskunnan keinoilla. Suomessa pitää mielestämme olla oikeudenmukaiset ja kannustavat työmarkkinat. Niiden avulla varmistamme kasvun ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan vakauden.