Työehtosopimukset

Fysioterapia-alalla yleisimmin käytettyjä työehtosopimuksia ovat julkisen sektorin Kunnallinen työehtosopimus KVTES ja yksityissektorin Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES.

Fysioterapia-alan pienyrityksissä ei ole kaikkia työnantajia sitovaa työehtosopimusta, mutta järjestäytymättömät työnantajat voivat halutessaan noudattaa Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TPTES) joko osittain tai kokonaan.

Muita terveydenhuollon laajoja työntekijäryhmiä käsittäviä työehtosopimuksia (TES) ovat mm. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön TES, yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES, Avaintyönantajien AVAINTA ry:n TES ja valtion virka- ja työehtosopimus VES.