Liity jäseneksi
eAsiointi

JUKO

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

JUKOon kuuluu kahdeksan jäsenyhdistystä, joilla on henkilöjäseniä yhteensä runsaat 200 000. Suomen Fysioterapeuttien jäsenet ovat edustettuina JUKOssa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta.

Luottamusmies tukena työpaikalla

JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta. Järjestöllä on luottamusmiehiä noin 3 800, joista suurin osa toimii kunnissa.

Julkisella sektorilla fysioterapeutin tukena työpaikoilla on jukolainen luottamusmies. Oman luottamusmiehen löydät työpaikkasi intranetistä, ilmoitustaululta tai kysymällä sitä liiton toimistolta.

Luottamusmies valvoo työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

Suomen Fysioterapeutit ja JUKOn asiantuntijat ovat aina luottamusmiehen tukena. Esimerkiksi työehtosopimuksen tulkinnoissa luottamusmiestä ja pääluottamusmiestä auttavat JUKOn asiantuntijat, alaamme koskevissa asioissa puolestaan Suomen Fysioterapeutit.

Sinustako luottamusmies?

Luottamusmiehen valitsevat jukolaiset jäsenet työpaikalla, useimmiten vaaleilla. Luottamusmies valitaan aina määräajaksi, yleinen toimintakauden pituus on kaksi vuotta. Ehdokkaaksi voi asettua henkilö, joka kuuluu jukolaiseen ammattiliittoon. Luottamusmies toimii pääsääntöisesti oman toimensa ohella. Suurimmilla työpaikoilla voi olla useita luottamusmiehiä ja myös päätoimisia luottamusmiehiä.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ja JUKO järjestävät luottamusmiehille koulutusta ja neuvottelupäiviä. Lisäksi järjestetään yhteistoimintakursseja ja työsuojelukoulutusta. Kysy lisää Suomen Fysioterapeuttien toimistolta.