08/08/2023

AVI:n ohjeet opiskelijoiden harjoittelukorvauksista

Fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoittelukorvaukset siirtyivät vuoden 2023 alussa ammattikorkeakouluilta valtiolle. Korvauskäytäntöjä määrittävä asetus astui voimaan kesäkuussa. Aluehallintovirastot ovat nyt julkaissut koulutuskorvauksen hakuohjeet ja hakulomakkeen.

Korvaus on 36 euroa harjoitteluviikkoa kohden ja sitä voivat hakea yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat. Korvaus haetaan harjoittelun jälkeen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Laskutusjaksot ovat 1.1.-30.6. (hakuaika 1.7.-30.9) ja 1.7.-31.12. (hakuaika 1.1.-31.3). Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. HAkemus voidaan lähettää AVI:lle postitse tai sähköpostitse. Etanapostin viivästykset ovat hakijan vastuulla.

Aiheesta tarkemmin aiemmassa uutisessamme.

AVI:n ohjeet opiskelijoiden harjoittelukorvauksista

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti